Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 195 196
Wyślij prywatną wiadomość do admina

TEST Multi


2019-11-10 (15:56)

statuspomarszczony
Data rejestracji: 2014-12-14
Ilość postów: 2512

14243
wpis nr 1 255 340multimulti40,14,30,23,04,56,67,53

42,31,18,16,28,72,40,69

30,34,77,72,61,04,52,25


40,14,30,23,04

42,31,18,16,28

30,34,77,72,61


4, 14, 23

4, 30, 40

14, 23, 30


16, 18, 28

16, 31, 42

18, 28, 31


30, 34, 61

30, 72, 77

34, 61, 72


16 18 28
16 18 31
16 18 42
16 28 31
16 28 42
16 31 42
18 28 31
18 28 42
18 31 42
28 31 42

---------------------------------------------


08,10,13,14,18,20,25,30,31,35,40,48,53,57,60,77

-----------------------------------------------------

10,13,57,35,31,05,60,07,16,34,65,78,14,20,45,62

25,18,14,66,09,32,56,68,76,30,12,69,73,72,17,67,28,41,60,43

----------------------------------------------------

10, 21, 30, 40, 61, 70, 76, 77

21, 24, 30, 40, 42, 68, 70, 77

9, 11, 30, 31, 64, 65, 68, 7809,12,20,22,41,64,72,80

09,12,20,22,41,64,72,80

08,09,12,20,22,64,68,72


14,19,23,30,32,42,55,73

04,14,19,20,22,23,32,55

01,04,22,30,33,43,45,51


28,32,56,68,71

04,09,11,30,32


4, 33, 47, 60, 80

8, 9, 20, 38, 72


14, 19, 23, 55, 73

1, 21, 24, 30, 33


==========================================


minilotto

01,03,04,05,13,27,30,32,33,35

01,03,05,13,18,19,31,32,33,35

02,14,15,16,17,22,23,24,33,40


06,18,20,30,32,35,36,38,39,42

14,15,18,25,27,28,37,38,41

18,20,27,30,32,37,38,39,41

07,13.19,21,22,23,34,37,39

03,05,10,17,19,21,22,24,37,39

------------------------------------------------

02,03,05,08,14,15,16,20,21,23,27,28,31,33,37,39,40,41
--------------------------------------------------------

32,22,19,35,14,33,05,16,23,27

23,14,27,01,33,35,24,21,10,32

35,32,37,12,13,03,28,40,01,22

----------------------------------------------------

33,02,06,14,38,36,19,01,25,18,4832,13,24,34,09,35,03

----------------------------------------------------------------------

32,19,35,14,33

14,01,35,24,32

32,13,03,28,01

-----------------------------------------------------

15,08,40,39,41,03,31,2037,13,34,42,04,11,02,22,27,16

------------------------------------------------------------------------

==============================================


ekstrapensja

28,35,02,29,12 / 04

12,18,29,19,02 / 04

02,35,09,25,28, / 04

02,35,09,25,08 / 04

02,13,28,35,12 / 04

08,18,25,35,32 / 04

02,09,25,35,23 / 04

----------------------------------------------------------------

28,35,02,22,25,30,29,06,13,34,12,23

17,15,03,26,05,01,23,20,24,31,07,11

02,06,08,09,11,13,18,19,25,28,29,352019-11-10 (22:09)

statuspomarszczony
Data rejestracji: 2014-12-14
Ilość postów: 2512

14243
wpis nr 1 255 402Drugie losowanie multimulti


40,14,30,23,04,56,67,53 ........... 2/8 ..........

42,31,18,16,28,72,40,69 ........... 1/8 ..........

30,34,77,72,61,04,52,25 ........... 2/8 ..........


40,14,30,23,04 .................... 1/5 ..........

42,31,18,16,28 .................... 0/5 ..........

30,34,77,72,61 .................... 2/5 ..........


4,14,23 ........................... 1/3 ..........

4,30,40 ........................... 0/3 ..........

14,23,30 .......................... 1/3 ..........


16,18,28 .......................... 0/3 ..........

16,31,42 .......................... 0/3 ..........

18,28,31 .......................... 0/3 ..........


30,34,61 .......................... 0/3 ..........

30,72,77 .......................... 2/3 .......... 2 zł

34,61,72 .......................... 1/3 ..........


16 18 28 .......................... 0/3 ..........
16 18 31 .......................... 0/3 ..........
16 18 42 .......................... 0/3 ..........
16 28 31 .......................... 0/3 ..........
16 28 42 .......................... 0/3 ..........
16 31 42 .......................... 0/3 ..........
18 28 31 .......................... 0/3 ..........
18 28 42 .......................... 0/3 ..........
18 31 42 .......................... 0/3 ..........
28 31 42 .......................... 0/3 ..........

---------------------------------------------------------------------

08,10,13,14,18,20,25,30,31,35,40,48,53,57,60,77 .. 4 trafne

---------------------------------------------------------------------------------

10,13,57,35,31,05,60,07,16,34,65,78,14,20,45,62 .. 5 trafne

25,18,14,66,09,32,56,68,76,30,12,69,73,72,17,67,28,41,60,43 .. .. 5 trafne

------------------------------------------------------------------------------------------------

10,21,30,40,61,70,76,77 ........... 2/8 ..........

21,24,30,40,42,68,70,77 ........... 1/8 ..........

9,11,30,31,64,65,68,78 ............ 1/8 ..........09,12,20,22,41,64,72,80 ........... 5/8 .......... 30 zł

09,12,20,22,41,64,72,80 ........... 5/8 .......... 30 zł

08,09,12,20,22,64,68,72 ........... 4/8 .......... 6 zł


14,19,23,30,32,42,55,73 ........... 1/8 ..........

04,14,19,20,22,23,32,55 ........... 2/8 ..........

01,04,22,30,33,43,45,51 ........... 4/8 .......... 6 zł


28,32,56,68,71 .................... 0/5 ..........

04,09,11,30,32 .................... 0/5 ..........


4,33,47,60,80 ..................... 1/5 ..........

8,9,20,38,72 ...................... 1/5 ..........


14,19,23,55,73 .................... 1/5 ..........

1,21,24,30,33 ..................... 1/5 ..........

==========================================


minilotto

01,03,04,05,13,27,30,32,33,35 .... 1/10 ..........

01,03,05,13,18,19,31,32,33,35 .... 0/10 ..........

02,14,15,16,17,22,23,24,33,40 .... 2/10 ..........


06,18,20,30,32,35,36,38,39,42 .... 0/10 ..........

14,15,18,25,27,28,37,38,41 ........ 1/9 ..........

18,20,27,30,32,37,38,39,41 ........ 0/9 ..........

07,13.19,21,22,23,34,37,39 ........ 1/9 ..........

03,05,10,17,19,21,22,24,37,39 .... 1/10 ..........

--------------------------------------------------------------------------

02,03,05,08,14,15,16,20,21,23,27,28,31,33,37,39,40,41 .. 2 trafne

------------------------------------------------------------------------------------

32,22,19,35,14,33,05,16,23,27 .... 2/10 ..........

23,14,27,01,33,35,24,21,10,32 .... 0/10 ..........

35,32,37,12,13,03,28,40,01,22 .... 2/10 ..........

---------------------------------------------------------------------------

33,02,06,14,38,36,19,01,25,18,4832,13,24,34,09,35,03 .. 0 trafne

--------------------------------------------------------------------------------


32,19,35,14,33 .................... 0/5 ..........

14,01,35,24,32 .................... 0/5 ..........

32,13,03,28,01 .................... 1/5 ..........

---------------------------------------------------------------------

15,08,40,39,41,03,31,2037,13,34,42,04,11,02,22,27,16 .. 4 trafne


================================================


ekstra pensja


28,35,02,29,12 / 04 ... 2/5 + 0/1 ... 0/5 + 1/1 .... 5 zł

12,18,29,19,02 / 04 ... 1/5 + 0/1 ... 0/5 + 1/1 ....

02,35,09,25,28,/ 04 ... 3/5 + 0/1 ... 1/5 + 1/1 .... 25 zł

02,35,09,25,08 / 04 ... 3/5 + 0/1 ... 1/5 + 1/1 .... 25 zł

02,13,28,35,12 / 04 ... 2/5 + 0/1 ... 1/5 + 1/1 .... 5 zł

08,18,25,35,32 / 04 ... 2/5 + 0/1 ... 0/5 + 1/1 .... 5 zł

02,09,25,35,23 / 04 ... 3/5 + 0/1 ... 1/5 + 1/1 .... 25 zł


-------------------------------------------------------------------------------


28,35,02,22,25,30,29,06,13,34,12,23 .. 3 trafne + 1 trafne

17,15,03,26,05,01,23,20,24,31,07,11 .. 1 trafne + 2 trafne

02,06,08,09,11,13,18,19,25,28,29,35 .. 3 trafne + 2 trafne

2019-11-10 (23:54)

statuspomarszczony
Data rejestracji: 2014-12-14
Ilość postów: 2512

14243
wpis nr 1 255 411
multimulti

40,14,23,30,72,56,67,53

04,62,75,23,56,77,39,20

62,40,30,03,14,79,33,15


40,14,23,30,72

04,62,75,23,56

62,40,30,03,14


4, 23, 56

4, 62, 75

23, 56, 62


-----------------------------------------

05,13,20,22,31,35,46,53,60,66,67,77,80

51,32,66,09,18,12,41,17,30,64,25,67,22

13,35,05,60,16,65,78,20,62,24,25,42,43

02,15,18,10,46,51,41,17,01,55,59,08,24


-------------------------------------------

10, 21, 30, 40, 61, 70, 76, 77

12, 14, 22, 40, 58, 64, 72, 76

9, 17, 27, 30, 37, 40, 58, 62


14,20,30,53,60,64,72,80

08,09,14,19,23,55,74,79


14,23,25,42,45,57,74,77

10,11,25,36,45,57,60,77

10,11,25,31,36,42,45,79


06,08,09,35,66

03,16,27,31,40

03,08,16,40,58


04,33,47,60,80

06,21,28,66,78

04,06,41,43,57


14, 23, 25, 45, 74

10, 31, 34, 41, 49

10, 11, 25, 31, 34


4, 33, 47

4, 60, 80

33, 47, 60
2019-11-11 (14:11)

statuspomarszczony
Data rejestracji: 2014-12-14
Ilość postów: 2512

14243
wpis nr 1 255 489


Pierwsze losowanie multimulti


40,14,23,30,72,56,67,53 ........... 1/8 ..........

04,62,75,23,56,77,39,20 ........... 3/8 PLUS ..... 6 zł

62,40,30,03,14,79,33,15 ........... 0/8 ..........


40,14,23,30,72 .................... 0/5 ..........

04,62,75,23,56 .................... 1/5 ..........

62,40,30,03,14 .................... 0/5 ..........


4,23,56 .......................... 1/3 ..........

4,62,75 .......................... 0/3 ..........

23,56,62 .......................... 1/3 ..........

----------------------------------------------------------------

05,13,20,22,31,35,46,53,60,66,67,77,80 .. 3 trafne

51,32,66,09,18,12,41,17,30,64,25,67,22 .. 3 trafne

13,35,05,60,16,65,78,20,62,24,25,42,43 .. 4 trafne

02,15,18,10,46,51,41,17,01,55,59,08,24 .. 3 trafne

-------------------------------------------------------------


10,21,30,40,61,70,76,77 ........... 1/8 ..........

12,14,22,40,58,64,72,76 ........... 2/8 ..........

9,17,27,30,37,40,58,62 ............ 0/8 ..........


14,20,30,53,60,64,72,80 ........... 2/8 PLUS ..... 6 zł

08,09,14,19,23,55,74,79 ........... 2/8 ..........


14,23,25,42,45,57,74,77 ........... 2/8 ..........

10,11,25,36,45,57,60,77 ........... 1/8 ..........

10,11,25,31,36,42,45,79 ........... 1/8 ..........


06,08,09,35,66 .................... 1/5 ..........

03,16,27,31,40 .................... 0/5 ..........

03,08,16,40,58 .................... 1/5 ..........


04,33,47,60,80 .................... 1/5 ..........

06,21,28,66,78 .................... 0/5 ..........

04,06,41,43,57 .................... 1/5 ..........


14,23,25,45,74 .................... 2/5 ..........

10,31,34,41,49 .................... 1/5 ..........

10,11,25,31,34 .................... 1/5 ..........


4,33,47 .......................... 1/3 ..........

4,60,80 .......................... 0/3 ..........

33,47,60 .......................... 1/3 ..........

2019-11-11 (14:30)

statuspomarszczony
Data rejestracji: 2014-12-14
Ilość postów: 2512

14243
wpis nr 1 255 500


multimulti

40,14,23,30,72,56,67,53

04,62,75,23,56,77,39,20

62,40,30,03,14,79,33,15


40,14,23,30,72

04,62,75,23,56

62,40,30,03,14


4, 23, 56

4, 62, 75

23, 56, 62


-----------------------------------------

05,13,20,22,31,35,46,53,60,66,67,77,80

51,32,66,09,18,12,41,17,30,64,25,67,22

13,35,05,60,16,65,78,20,62,24,25,42,43

02,15,18,10,46,51,41,17,01,55,59,08,24


-------------------------------------------

10, 21, 30, 40, 61, 70, 76, 77

12, 14, 22, 40, 58, 64, 72, 76

9, 17, 27, 30, 37, 40, 58, 62


14,20,30,53,60,64,72,80

08,09,14,19,23,55,74,79


14,23,25,42,45,57,74,77

10,11,25,36,45,57,60,77

10,11,25,31,36,42,45,79


06,08,09,35,66

03,16,27,31,40

03,08,16,40,58


04,33,47,60,80

06,21,28,66,78

04,06,41,43,57


14, 23, 25, 45, 74

10, 31, 34, 41, 49

10, 11, 25, 31, 34


4, 33, 47

4, 60, 80

33, 47, 60

=======================================


minilotto

1, 3, 4, 5, 13, 27, 30, 32, 33, 35

1, 3, 5, 13, 18, 19, 31, 32, 33, 35

4, 5, 12, 14, 15, 19, 21, 24, 35, 39


7, 12, 13, 14, 19, 23, 28, 32, 34, 41

6, 18, 20, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 42

8, 12, 16, 20, 24, 28, 30, 32, 38, 39


10, 13, 19, 23, 30, 34, 35, 39, 40, 41

3, 5, 7, 10, 13, 17, 19, 23, 24, 34

3, 5, 8, 9, 10, 17, 24, 26, 27, 33


------------------------------------------------

02,03,08,15,16,20,21,22,23,28,31,33,37,39,40,41

15,08,40,39,41,03,31,20,37,13,34,42,02,27,18,26

33,06,02,38,36,19,28,14,13,24,25,01,23,34,09,35

-------------------------------------------------

22,32,19,35,16,14,33,05,12,28

22,41,13,06,32,04,14,16,23,01

36,12,41,19,06,02,25,21,33,18


===============================================


ekstrapensja

02,09,11,13,19,21,25,28,35

08,05,03,09,27,04,34,12,18

15,26,17,03,05,20,07,31,24


-------------------------------------------


02,13,21,35,15 / 04

02,13,21,28,35 / 04

13,19,21,28,35 / 04

02,09,28,35,15 / 04


02,11,35,13,09 / 01

11,02,21,09,15 / 01
2019-11-11 (22:42)

statuspomarszczony
Data rejestracji: 2014-12-14
Ilość postów: 2512

14243
wpis nr 1 255 582


drugie losowanie multimulti40,14,23,30,72,56,67,53 ........... 2/8 ..........

04,62,75,23,56,77,39,20 ........... 0/8 ..........

62,40,30,03,14,79,33,15 ........... 3/8 ..........


40,14,23,30,72 .................... 2/5 ..........

04,62,75,23,56 .................... 0/5 ..........

62,40,30,03,14 .................... 2/5 ..........


4,23,56 ........................... 0/3 ..........

4,62,75 ........................... 0/3 ..........

23,56,62 .......................... 0/3 ..........

-------------------------------------------------

05,13,20,22,31,35,46,53,60,66,67,77,80 .. 3 trafne

51,32,66,09,18,12,41,17,30,64,25,67,22 .. 3 trafne

13,35,05,60,16,65,78,20,62,24,25,42,43 .. 2 trafne

02,15,18,10,46,51,41,17,01,55,59,08,24 .. 4 trafne

--------------------------------------------------------------

10,21,30,40,61,70,76,77 ........... 2/8 ..........

12,14,22,40,58,64,72,76 ........... 4/8 .......... 6 zł

9,17,27,30,37,40,58,62 ............ 3/8 ..........


14,20,30,53,60,64,72,80 ........... 3/8 ..........

08,09,14,19,23,55,74,79 ........... 2/8 PLUS ..... 6 zł


14,23,25,42,45,57,74,77 ........... 3/8 PLUS ..... 6 zł

10,11,25,36,45,57,60,77 ........... 1/8 ..........

10,11,25,31,36,42,45,79 ........... 0/8 ..........


06,08,09,35,66 .................... 1/5 ..........

03,16,27,31,40 .................... 2/5 ..........

03,08,16,40,58 .................... 1/5 ..........


04,33,47,60,80 .................... 1/5 ..........

06,21,28,66,78 .................... 0/5 ..........

04,06,41,43,57 .................... 1/5 ..........


14,23,25,45,74 .................... 2/5 PLUS ..... 10 zł

10,31,34,41,49 .................... 1/5 ..........

10,11,25,31,34 .................... 0/5 ..........


4,33,47 ........................... 0/3 ..........

4,60,80 ........................... 1/3 ..........

33,47,60 .......................... 0/3 ..........

==============================================


minilotto


1,3,4,5,13,27,30,32,33,35 ........ 1/10 ..........

1,3,5,13,18,19,31,32,33,35 ....... 1/10 ..........

4,5,12,14,15,19,21,24,35,39 ...... 1/10 ..........


7,12,13,14,19,23,28,32,34,41 ..... 0/10 ..........

6,18,20,30,32,35,36,38,39,42 ..... 2/10 ..........

8,12,16,20,24,28,30,32,38,39 ..... 1/10 ..........


10,13,19,23,30,34,35,39,40,41 .... 1/10 ..........

3,5,7,10,13,17,19,23,24,34 ....... 0/10 ..........

3,5,8,9,10,17,24,26,27,33 ........ 0/10 .........

--------------------------------------------------------------


02,03,08,15,16,20,21,22,23,28,31,33,37,39,40,41 .. 2 trafne

15,08,40,39,41,03,31,20,37,13,34,42,02,27,18,26 .. 0 trafne

33,06,02,38,36,19,28,14,13,24,25,01,23,34,09,35 .. 2 trafne

-----------------------------------------------------------------------------


22,32,19,35,16,14,33,05,12,28 .... 3/10 .......... 506 zł

22,41,13,06,32,04,14,16,23,01 .... 3/10 .......... 506 zł

36,12,41,19,06,02,25,21,33,18 .... 1/10 ..........

===========================================

ekstrapensja

02,13,21,35,15 / 04 ... 0/5 + 0/1 ... 0/5 + 0/1 ....

02,13,21,28,35 / 04 ... 0/5 + 0/1 ... 0/5 + 0/1 ....

13,19,21,28,35 / 04 ... 0/5 + 0/1 ... 0/5 + 0/1 ....

02,09,28,35,15 / 04 ... 0/5 + 0/1 ... 0/5 + 0/1 ....


02,11,35,13,09 / 01 ... 0/5 + 0/1 ... 0/5 + 1/1 ....

11,02,21,09,15 / 01 ... 0/5 + 0/1 ... 0/5 + 1/1 ....
2019-11-11 (23:59)

statuspomarszczony
Data rejestracji: 2014-12-14
Ilość postów: 2512

14243
wpis nr 1 255 587multimulti

------------------------------------------------------
13, 14, 22, 31, 35, 40, 48, 49, 53, 60, 68, 80
------------------------------------------------------

60,16,78,62,24,25,42,58,28,33,73,03

15,18,02,46,10,51,13,65,41,59,01,08
-------------------------------------------
12,18,32,51,64,41,30,39,77,22,52,76
------------------------------------------


6, 8, 9, 35, 66

1, 16, 30, 67, 75

1, 7, 14, 64, 67


4, 33, 47, 60, 80

6, 8, 9, 35, 66


53, 56, 60, 66, 72

2, 37, 53, 61, 70

2, 7, 14, 20, 24

------------------------------

40,14,64,56,30

58,75,25,16,50

11,39,31,71,17

=======================================

minilotto

22,32,16,35,19,05,33,14,12,28

07,23,20,08,31,09,02,16,25,12

24,19,05,04,23,16,18,38,40,22

-----------------------------------------

2, 37, 53, 61, 70

2, 7, 14, 20, 24

-------------------------------------

01,06,08,11,12,15,16,21,22,23,28,29,33,35,37,39,40,41

-------------------------------------------------------

06,33,19,36,35,28,14,01,38,34,32,29,25,24,23,02,22,16
-------------------------------------------------------

15,08,40,39,41,03,31,20,37,13,34,42,02,27,18,26,23,33

29,07,11,34,16,21,24,06,10,19,36,42,09,25,32,12,22,26


==============================================


ekstrapensja
01,07,09,12,13,15,22,24,27,28,31
--------------------------------

09,12,20,22,35 / 04

05,12,17,18,21 / 04

03,08,16,24,35 / 04

07,17,18,24,33 / 04
| Dodaj wpis w tym temacie | Spis tematów | Wyniki lottoStrona: 1 2 ... 195 196
Wyślij prywatną wiadomość do admina

Statystyka forum:    
Piszących osób w ostatnich 30 dniach: 134 Ilość tematów: 4053 Ilość odsłon tematów: 55723012 Ilość wypowiedzi: 1237410