Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 18 19
Wyślij prywatną wiadomość do admina
Przewiń wpisy ↓

Matrix koronawirusa


2022-02-08 (13:47)

status MultiTest
Data rejestracji: 2020-08-05
Ilość postów: 2619

16235
wpis nr 1 404 553

Do poczytania przy kawie poleciłbym jednak co innego:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001977/U/D20211977Lj.pdf

Odrobina wiedzy wynikająca z obowiązujących przepisów ustawy o Prawie farmaceutycznym.

Może byś się zastanowił nad cytowaniem przypadkowych osób które "coś słabo kumają" i przemyślał to że gdy jakikolwiek produkt leczniczy ( lek, szczepionka,inny) jest prawnie w Polsce dopuszczony do obrotu to żaden ubezpieczyciel się z tego nie wykręci.

Ta ustawa okresla:
1) zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem
w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa
ich stosowania;
1a) warunki prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych;
2) warunki wytwarzania produktów leczniczych;
3) wymagania dotyczące reklamy produktów leczniczych;
4) warunki obrotu produktami leczniczymi;
5) wymagania dotyczące aptek, hurtowni farmaceutycznych i placówek obrotu
pozaaptecznego;
5a) organizację i zasady funkcjonowania systemu nadzoru nad bezpieczeństwem
stosowania produktów leczniczych oraz monitorowania bezpieczeństwa ich
stosowania;
6) zadania Inspekcji Farmaceutycznej i uprawnienia jej organów.

Określa też co jest badaniem dotyczącym bezpieczeństwa a co badaniem klinicznym.

1a) badaniem dotyczącym bezpieczeństwa przeprowadzanym po wydaniu
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu – jest każde badanie dotyczące
dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego, z wyłączeniem produktu
leczniczego weterynaryjnego, prowadzone w celu zidentyfikowania, opisania
lub ilościowego określenia ryzyka, potwierdzenia profilu bezpieczeństwa tego
produktu leczniczego lub pomiaru skuteczności środków zarządzania ryzykiem
użycia produktu leczniczego;
2) badaniem klinicznym – jest każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu
odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych, w tym
farmakodynamicznych skutków działania jednego lub wielu badanych
produktów leczniczych, lub w celu zidentyfikowania działań niepożądanych
jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, lub śledzenia
wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego lub większej liczby
badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich bezpieczeństwo
i skuteczność;

Definiuje też co jest produktem leczniczym:

29) produktem leczniczym homeopatycznym – jest produkt leczniczy wytworzony
z homeopatycznych substancji pierwotnych lub ich mieszanin, zgodnie
z homeopatyczną procedurą wytwarzania opisaną w Farmakopei Europejskiej
lub, w przypadku braku takiego opisu, w farmakopeach oficjalnie uznanych
przez państwa członkowskie Unii Europejskiej lub państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
30) produktem immunologicznym – jest produkt leczniczy stanowiący surowicę,
szczepionkę, toksynę lub alergen, stosowany w celu:
a) wywoływania czynnej odporności (szczepionki),
b) przeniesienia odporności biernej (surowice),
c) diagnozowania stanu odporności (w szczególności tuberkulina),
d) identyfikacji lub wywoływania specyficznej nabytej zmiany reakcji
odporności na czynnik alergizujący (alergeny);
31) produktem krwiopochodnym – jest produkt leczniczy wytwarzany przemysłowo
z krwi lub jej składników, a w szczególności albuminy, czynniki krzepnięcia,
immunoglobuliny;
32) produktem leczniczym – jest substancja lub mieszanina substancji,
przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób
występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy
lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji
organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub
metaboliczne;
33) (uchylony)
33a) produktem leczniczym roślinnym – jest produkt leczniczy zawierający jako
składniki czynne jedną lub więcej substancji roślinnych albo jeden lub więcej
przetworów roślinnych albo jedną lub więcej substancji roślinnych w połączeniu
z jednym lub więcej przetworem roślinnym, przy czym:
a) substancją roślinną – są wszystkie, głównie całe, podzielone na części lub
pocięte rośliny, części roślin, glony, grzyby, porosty nieprzetworzone,
zazwyczaj ususzone lub świeże; niektóre wydzieliny, które nie zostały
poddane określonemu procesowi, mogą być uznane za substancje roślinne;
substancje roślinne są szczegółowo definiowane przez użytą część rośliny
i nazwę botaniczną,
b) przetworem roślinnym – jest przetwór otrzymany przez poddanie substancji
roślinnych procesom takim, jak: ekstrakcja, destylacja, wyciskanie,
frakcjonowanie, oczyszczanie, zagęszczanie i fermentacja...

a przede wszystkim opisane są szczegółowe opisane procedury aby zachować bezpieczne stosowanie produktu leczniczego/ medycznego.
--- wpis edytowano 2022-02-08 13:59 ---

2022-02-08 (14:42)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 1351

13559
wpis nr 1 404 573

@MultiTest

w/w możesz sobie w buty wsadzić, bo odpowiedzialność w przypadku szczepionki na COVID reguluje osobna umowa podpisana pomiędzy Polską a poczszególnymi korporacjami farmaceutycznymi, którą chcielibyśmy wszyscy pocztać sobie przy kawie tylko, że jest tajna.


I niech teraz liczba wypadów dla przewidzianych odszkodowań znacząco wzrośnie i mamy procesowanie się na arenie międzynarodowej, bo ubezpieczyciel może odmówić wypłaty powołując się na w/w utajnienie, które nie pozwalało mu ocenić ryzyka.

2022-02-08 (14:59)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 1351

13559
wpis nr 1 404 581

I dalej...
Ale juz teraz wiemy, że w tej tajnej umowie jest napisane, że korpo farmaceutyczne nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe skutki działania szczepionki, a tą odpowiedzialność wzięło na siebie państwo.
Skoro rząd naszego kraju wziął na siebie odpowiedzialność, to niech wypłaca odszkodowania, do czego już się przygotowuje (jest już uchwalony fundusz odszkodowawczy).

I w takie guano nas wplątali rządzący.

--- wpis edytowano 2022-02-08 15:00 ---

2022-02-08 (17:01)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 1351

13559
wpis nr 1 404 608

Jest coraz gorzej - już nawet w przypadkach śmiertelnych.

statystyka zgonów na covid z podziałem na zaszczepionych i niezaszczepionych za ostatni tydzień gdzie są podane dane 2022-01-23 do 2022-01-31

1139 - niezaszczepieni
450 - zaszczepieni

28,3% stanowią zaszczepieni, którym wmówiono, że szczepionka uchroni ich przed śmiercią umarło.

https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3761

2022-02-08 (17:03)

status MultiTest
Data rejestracji: 2020-08-05
Ilość postów: 2619

16235
wpis nr 1 404 609

Skoro jest tajna to skąd o niej wiesz ?
I taka tajna że już znasz jej tresć ?!

Kurde nawet nie możesz zrozumieć co wynika z tego że lek trzeba sprowadzić z zagranicy ?
w dodatku miliony szczepionek...procedury, logistyka ..

Myślałeś może że przez internet można zamówić i już ?

A ten proces, o którym zapewniałeś że już się odbędzie, też jest pewne tajny,
bo styczeń minął i nic nie słychać ...

"oj będzie się działo" i co ?

Tak pewnie doczekasz sie odszkodowań...
pomówienia i ploty nie wystarczą...--- wpis edytowano 2022-02-08 17:08 ---

2022-02-10 (09:55)

status perkun
Data rejestracji: 2009-02-24
Ilość postów: 6651

4257
wpis nr 1 404 921

Witam

Naszła mnie taka refleksja:

Szukając odpowiedzi na trudne pytania znajdujemy w różnych miejscach, czas pokazuje że te czasem nieoficjalne, wręcz teorie spiskowe mają w sobie więcej faktów, niż namolnie wciskana propaganda z tzw. zatwierdzonych, oficjalnych źródeł

Przykład: jeszcze do niedawna wielcy fachowcy z Naczelnej Rady Medycznej wypowiadali się negatywnie o sygnałach płynących ze "źródeł wyklętych" że witamina D i cynk chronią przed Covid.

A od paru dni, w oficjalnych medycznych źródłach podają, że badania dowodzą że witamina D wzmacnia organizm czym mocniej chroni przez zarażeniem się Covidem, podobnie z cynkiem wzmacniającym górne drogi oddechowe

Powiem tak:

"Wśród ślepców to jednooki jest królem"

i niech każdy wierzy w co chce - podejrzanych faktów jest aż nadto, każdy niech samemu wyciąga wnioski

Pozdrawiam
2022-02-10 (14:37)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 1351

13559
wpis nr 1 404 981

@perkun

Teraz jest już oczywiste, że postawienie tylko na jedną kartę, czyli szczepienia było błędem.
2022-02-10 (14:57)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 1351

13559
wpis nr 1 404 983

... i to zapewnianie na początku

jak jesteś zaszczepiony to jesteś zdezynfekowany i chroni cię pole siłowe jak ze statku Enterprise w Star Trek.

--- wpis edytowano 2022-02-10 14:58 ---

2022-02-15 (12:52)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 1351

13559
wpis nr 1 405 721

Amantadyna zakazana
https://portal-polski.pl/amantadyna-zakazana/11442/


Amantadyna leczy Covid w każdym stadium
https://twitter.com/wrealu24_pl/status/1376452751509585921
2022-02-18 (08:27)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 1351

13559
wpis nr 1 406 117

Pfizer wycofuję się z Indii z powodu wymogu przeprowadzenia niezależnych od firmy badań.

"Organ regulujący leki powiedział na swojej stronie internetowej, że jego eksperci nie zalecali szczepionki ze względu na skutki uboczne zgłoszone za granicą, które nadal są badane. Powiedział również, że Pfizer nie zaproponował żadnego planu generowania danych dotyczących bezpieczeństwa i immunogenności w Indiach."

https://legaartis.pl/blog/2022/02/16/pfizer-wycofuje-sie-z-indii-z-powodu-wymogu-przeprowadzenia-niezaleznych-od-firmy-badan/
2022-02-20 (15:59)

status perkun
Data rejestracji: 2009-02-24
Ilość postów: 6651

4257
wpis nr 1 406 496

Witam

Niedziela więc odrobina teorii spiskowych

https://uswiadomtosobie.pl/co-takiego-lata-temu-mowily-teorie-spiskowe-na-temat-ewentualnej-pandemii/


Na stronie jest link do filmu z przed 10!! lat, opisującego to w co trudno uwierzyć ale co być może jest realizowane teraz wszędzie na całym świecie...

Ale to oczywiście tylko teoria spiskowa chociaż oparta na faktach w które i tak "większość" nigdy nie uwierzy...
2022-02-21 (20:31)

status perkun
Data rejestracji: 2009-02-24
Ilość postów: 6651

4257
wpis nr 1 406 678

Informacja z Ministerstwa Zdrowia w kwestii osób które zmarły tylko na Covid-19 bez tzw. "chorób towarzyszących"

zdjęcie
2022-03-11 (08:11)

status perkun
Data rejestracji: 2009-02-24
Ilość postów: 6651

4257
wpis nr 1 409 125

Witam

Wojna na Ukrainie przykrywa problemy związane z koronawirusem, które zaczynają kiełkować w różnych miejscach świata.

Najlepiej prześledzić je tam gdzie dane nie są aż tak zmanipulowane jak w Polsce

Wielka Brytania

zdjęcie

Link do całego Twitta dla zainteresowanych

https://twitter.com/Stysz/status/1494383733784387585?s=20&t=29hvrSqd6VInkKBe2rEJiw

2022-03-31 (23:14)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 1351

13559
wpis nr 1 412 000

Od 1 kwietnia COVID-19 będzie traktowany jak grypa.

https://www.rp.pl/zdrowie/art35973821-od-1-kwietnia-covid-19-bedzie-traktowany-jak-grypa-co-to-oznacza


zdjęcie
2022-04-06 (16:52)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 1351

13559
wpis nr 1 412 853

testy na COVID okazały się fałszywe!

2022-04-25 (18:29)

status perkun
Data rejestracji: 2009-02-24
Ilość postów: 6651

4257
wpis nr 1 415 350

Witam

Dawno mnie w tym temacie nie było, bo na tę chwilę z lekka przygasł, ale w rzeczywistości dalej się rozrasta

Jako że to forum graczy loteryjnych czyli zdarzeń predykcyjnych, taka ciekawa predykcja na podstawie zdarzeń, dokumentów, faktów...

Kto nie chce ten niech nie wierzy w tą probabilistykę zdarzeń, choć część już zaszła, lub niedługo zajdzie - niech to będzie ciekawostka do zastanowienia się, a dla innych kolejna teoria spiskowa w którą "nie warto" wierzyć

zdjęcie
2022-05-20 (11:45)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 1351

13559
wpis nr 1 418 585

Pandemia COVID-19 jest jednym z najbardziej zmanipulowanych wydarzeń !

tłum.
Pandemia COVID-19 jest jednym z najbardziej zmanipulowanych wydarzeń związanych z chorobami zakaźnymi w historii, charakteryzującym się oficjalnymi kłamstwami w niekończącym się strumieniu prowadzonym przez biurokrację rządową, stowarzyszenia medyczne, rady medyczne, media i agencje międzynarodowe.

Po raz pierwszy w historii Ameryki prezydent, gubernatorzy, burmistrzowie, administratorzy szpitali i federalni biurokraci ustalają leczenie medyczne nie na podstawie dokładnych informacji naukowych lub nawet opartych na doświadczeniu, ale raczej w celu wymuszenia akceptacji specjalnych form opieki i „zapobiegania”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9062939/
| Dodaj wpis w tym temacie | Spis tematów | Wyniki lottoStrona: 1 2 ... 18 19
Wyślij prywatną wiadomość do admina