Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wyślij prywatną wiadomość do admina

KENO - pomysł qbam na 6 parek


2017-10-18 (20:12)

statusqbam
Data rejestracji: 2017-08-03
Ilość postów: 986

15384
wpis nr 1 116 938


704 ≤ C(80,10,3) ≤ 738
Created by: LJCR
Method of Construction: Simple construction from (81,10,3)
Lower Bound: Schonheim

ostatnie losowanie Multi bez plusa


1 2 3 6 12 24 43 62 74 80 ..... 4/10 .......... 2 zł
1 2 4 8 28 48 52 54 55 69 ... 2/10 ..........
1 2 5 11 23 42 61 69 73 79 ... 2/10 ..........
1 2 7 17 49 59 64 65 72 76 ... 1/10 ..........
1 2 9 13 20 21 26 36 68 78 ... 3/10 ..........
1 2 10 18 19 44 46 51 56 58 ... 2/10 ..........
1 2 14 15 35 38 45 53 60 63 ... 2/10 ..........
1 2 16 30 31 33 34 37 57 77 ... 3/10 ..........
1 2 22 25 32 40 47 50 70 71 ... 1/10 ..........
1 2 27 29 34 39 41 66 67 75 ... 0/10 ..........
1 3 4 18 32 33 35 39 59 79 ... 3/10 ..........
1 3 5 16 21 38 44 50 67 72 ... 3/10 ..........
1 3 7 18 27 47 51 53 54 68 ... 3/10 ..........
1 3 8 13 15 40 41 49 57 58 ... 3/10 ..........
1 3 9 11 25 30 34 60 64 69 ... 4/10 .......... 2 zł
1 3 10 20 23 31 55 63 66 76 ... 2/10 ..........
1 3 14 19 36 42 46 48 65 70 ... 4/10 .......... 2 zł
1 3 17 22 26 52 56 61 75 77 ... 2/10 ..........
1 3 28 29 37 45 46 71 73 78 ... 1/10 ..........
1 4 5 6 9 15 27 46 65 77 ... 2/10 ..........
1 4 7 16 20 34 45 56 70 74 ... 2/10 ..........
1 4 10 22 37 41 43 60 72 78 ... 1/10 ..........
1 4 11 19 26 29 49 50 62 63 ... 1/10 ..........
1 4 12 36 44 47 57 64 66 73 ... 2/10 ..........
1 4 13 17 31 42 53 67 71 80 ... 2/10 ..........
1 4 14 21 23 30 40 43 51 75 ... 3/10 ..........
1 4 24 25 37 38 58 61 68 76 ... 2/10 ..........
1 5 6 11 13 38 39 47 55 56 ... 5/10 .......... 4 zł
1 5 7 8 22 36 37 39 43 63 ... 1/10 ..........
1 5 10 24 26 32 34 48 53 57 ... 1/10 ..........
1 5 12 13 18 28 60 70 75 76 ... 1/10 ..........
1 5 14 17 20 29 33 47 58 69 ... 4/10 .......... 2 zł
1 5 19 30 41 55 59 68 71 74 ... 3/10 ..........
1 5 25 45 49 51 52 66 76 80 ... 2/10 ..........
1 5 31 35 40 54 56 62 64 78 ... 1/10 ..........
1 6 7 14 18 25 26 31 41 73 ... 2/10 ..........
1 6 8 33 34 42 50 51 76 78 ... 3/10 ..........
1 6 10 36 40 45 59 61 67 69 ... 3/10 ..........
1 6 16 48 58 63 64 65 71 75 ... 4/10 .......... 2 zł
1 6 17 19 21 32 37 54 60 66 ... 1/10 ..........
1 6 20 22 28 30 44 49 53 79 ... 2/10 ..........
1 6 23 29 35 52 57 68 70 72 ... 3/10 ..........
1 7 9 23 28 32 58 62 67 71 ... 2/10 ..........
1 7 10 11 12 15 21 33 52 71 ... 2/10 ..........
1 7 13 30 35 46 48 50 61 66 ... 5/10 .......... 4 zł
1 7 19 38 57 69 75 78 79 80 ... 1/10 ..........
1 7 24 29 40 42 44 55 60 77 ... 1/10 ..........
1 8 9 14 24 56 66 71 72 79 ... 3/10 ..........
1 8 9 18 21 29 53 61 64 74 ... 3/10 ..........
1 8 10 17 27 30 38 62 70 73 ... 1/10 ..........
1 8 11 31 32 44 45 65 68 75 ... 1/10 ..........
1 8 12 19 20 25 35 67 70 77 ... 1/10 ..........
1 8 16 23 26 46 47 59 60 80 ... 3/10 ..........
1 9 10 35 37 42 47 49 74 75 ... 4/10 .......... 2 zł
1 9 12 22 29 31 38 48 51 59 ... 3/10 ..........
1 9 16 19 39 40 52 53 73 76 ... 2/10 ..........
1 9 17 18 43 45 50 55 56 57 ... 2/10 ..........
1 9 33 41 44 54 61 63 70 80 ... 4/10 .......... 2 zł
1 10 13 16 25 29 43 54 65 79 ... 2/10 ..........
1 10 14 28 39 50 64 68 77 80 ... 2/10 ..........
1 11 14 22 46 54 57 67 74 76 ... 3/10 ..........
1 11 16 17 24 28 35 36 41 51 ... 5/10 .......... 4 zł
1 11 18 20 27 37 40 48 72 80 ... 4/10 .......... 2 zł
1 11 43 53 58 59 66 70 77 78 ... 2/10 ..........
1 12 14 16 27 32 49 55 61 78 ... 4/10 .......... 2 zł
1 12 17 34 40 46 62 63 68 79 ... 0/10 ..........
1 12 23 37 41 50 53 56 65 69 ... 0/10 ..........
1 12 26 30 39 42 45 54 58 72 ... 3/10 ..........
1 13 14 34 37 44 45 52 59 62 ... 2/10 ..........
1 13 19 22 23 24 27 33 45 64 ... 2/10 ..........
1 13 27 28 30 34 54 74 78 80 ... 4/10 .......... 2 zł
1 13 32 51 63 69 72 73 74 77 ... 4/10 .......... 2 zł
1 15 16 18 22 42 62 66 68 69 ... 1/10 ..........
1 15 17 23 25 39 44 48 74 78 ... 2/10 ..........
1 15 19 28 31 34 43 47 61 72 ... 3/10 ..........
1 15 20 24 42 50 54 59 73 75 ... 0/10 ..........
1 15 26 37 51 55 64 67 70 79 ... 2/10 ..........
1 15 29 30 32 36 39 56 76 80 ... 3/10 ..........
1 16 26 27 35 43 44 69 71 76 ... 2/10 ..........
1 18 23 34 36 38 49 54 71 77 ... 1/10 ..........
1 18 24 30 47 52 63 65 67 78 ... 2/10 ..........
1 20 32 38 41 42 43 46 52 64 ... 0/10 ..........
1 20 39 51 57 60 61 62 65 71 ... 2/10 ..........
1 21 22 34 35 55 58 65 73 80 ... 4/10 .......... 2 zł
1 21 24 31 39 41 46 49 69 70 ... 0/10 ..........
1 21 25 27 28 42 56 57 59 63 ... 0/10 ..........
1 21 41 45 47 48 62 76 77 79 ... 2/10 ..........
1 25 33 36 46 53 55 62 72 75 ... 4/10 .......... 2 zł
1 26 27 28 33 38 40 65 66 74 ... 2/10 ..........
1 27 31 36 50 52 58 60 74 79 ... 3/10 ..........
1 33 43 48 49 56 60 67 68 73 ... 2/10 ..........
2 3 4 7 13 25 34 44 63 75 ... 2/10 ..........
2 3 5 9 29 49 53 55 56 70 ... 3/10 ..........
2 3 8 18 50 60 65 66 73 77 ... 1/10 ..........
2 3 8 22 24 30 32 46 51 55 ... 4/10 .......... 2 zł
2 3 10 14 21 22 27 37 69 79 ... 2/10 ..........
2 3 11 19 20 45 47 52 57 59 ... 3/10 ..........
2 3 15 16 36 39 46 54 61 64 ... 4/10 .......... 2 zł
2 3 17 31 32 34 38 58 77 78 ... 2/10 ..........
2 3 23 26 33 41 48 51 71 72 ... 5/10 .......... 4 zł
2 3 28 30 35 40 42 67 68 76 ... 3/10 ..........
2 3 29 33 38 52 54 60 62 76 ... 2/10 ..........
2 4 5 19 33 34 36 40 60 80 ... 3/10 ..........
2 4 6 17 22 39 45 51 68 73 ... 2/10 ..........
2 4 9 14 16 41 42 50 58 59 ... 4/10 .......... 2 zł
2 4 9 17 24 27 47 48 60 61 ... 4/10 .......... 2 zł
2 4 10 12 26 31 35 61 65 70 ... 2/10 ..........
2 4 11 21 24 32 56 64 67 77 ... 1/10 ..........
2 4 15 20 37 43 49 63 66 71 ... 0/10 ..........
2 4 18 23 27 53 57 62 76 78 ... 0/10 ..........
2 4 29 30 38 46 47 72 74 79 ... 4/10 .......... 2 zł
2 5 6 7 10 16 28 47 66 78 ... 3/10 ..........
2 5 8 17 21 35 46 57 71 75 ... 1/10 ..........
2 5 12 14 18 32 43 54 68 72 ... 2/10 ..........
2 5 12 20 27 30 50 51 63 64 ... 2/10 ..........
2 5 13 37 45 48 58 65 67 74 ... 4/10 .......... 2 zł
2 5 15 22 24 31 41 44 52 76 ... 0/10 ..........
2 5 25 26 38 39 59 62 69 77 ... 0/10 ..........
2 6 8 9 23 37 38 40 44 64 ... 2/10 ..........
2 6 11 25 27 33 35 49 54 58 ... 5/10 .......... 4 zł
2 6 13 14 19 29 61 71 76 77 ... 4/10 .......... 2 zł
2 6 15 18 21 30 34 48 59 70 ... 3/10 ..........
2 6 20 31 42 56 60 69 72 75 ... 2/10 ..........
2 6 26 37 44 46 50 52 53 67 ... 1/10 ..........
2 6 32 36 41 55 57 63 65 79 ... 3/10 ..........
2 7 8 13 23 55 65 70 71 78 ... 2/10 ..........
2 7 8 15 19 26 27 32 42 74 ... 1/10 ..........
2 7 9 34 35 43 51 52 77 79 ... 3/10 ..........
2 7 11 37 41 46 60 62 68 70 ... 1/10 ..........
2 7 12 14 22 39 40 48 56 57 ... 2/10 ..........
2 7 18 20 22 33 38 55 61 67 ... 3/10 ..........
2 7 21 23 29 31 45 50 54 80 ... 1/10 ..........
2 7 24 30 36 53 58 69 71 73 ... 3/10 ..........
2 8 10 24 29 33 43 59 63 68 ... 1/10 ..........
2 8 11 12 13 16 22 34 53 72 ... 4/10 .......... 2 zł
2 8 14 31 36 47 49 51 62 67 ... 4/10 .......... 2 zł
2 8 20 39 55 58 70 76 79 80 ... 3/10 ..........
2 8 25 30 41 43 45 56 61 78 ... 2/10 ..........
2 9 10 15 25 57 67 72 73 80 ... 3/10 ..........
2 9 11 18 28 31 39 63 71 74 ... 3/10 ..........
2 9 12 32 33 45 46 66 69 76 ... 2/10 ..........
2 9 19 22 30 31 54 62 65 75 ... 2/10 ..........
2 10 11 36 38 43 48 50 75 76 ... 3/10 ..........
2 10 13 23 30 32 39 49 52 60 ... 2/10 ..........
2 10 17 20 40 41 53 54 74 77 ... 1/10 ..........
2 10 21 35 39 48 51 54 63 67 ... 3/10 ..........
2 10 34 42 45 55 62 64 71 72 ... 2/10 ..........
2 11 14 17 26 30 44 55 66 80 ... 5/10 .......... 4 zł
2 11 15 29 40 51 65 67 69 78 ... 2/10 ..........
2 11 22 36 40 49 52 55 64 68 ... 3/10 ..........
2 12 15 23 47 55 58 68 75 77 ... 3/10 ..........
2 12 17 18 25 29 36 37 42 52 ... 1/10 ..........
2 12 19 21 28 38 41 44 49 73 ... 0/10 ..........
2 12 44 54 59 60 67 71 78 79 ... 0/10 ..........
2 13 15 17 28 33 50 56 62 79 ... 2/10 ..........
2 13 18 35 41 47 59 64 69 80 ... 4/10 .......... 2 zł
2 13 24 35 49 53 62 65 68 77 ... 2/10 ..........
2 13 24 38 42 51 54 57 66 70 ... 2/10 ..........
2 13 27 31 40 43 46 55 59 73 ... 2/10 ..........
2 14 20 23 24 25 28 34 46 65 ... 1/10 ..........
2 14 33 52 64 70 73 74 75 78 ... 3/10 ..........
2 16 17 19 23 43 63 67 69 70 ... 1/10 ..........
2 16 18 24 26 40 45 49 75 79 ... 1/10 ..........
2 16 20 29 32 35 44 48 62 73 ... 3/10 ..........
2 16 21 25 51 55 60 67 74 76 ... 4/10 .......... 2 zł
2 16 27 38 52 56 65 68 71 80 ... 2/10 ..........
2 19 24 35 37 39 50 55 72 78 ... 3/10 ..........
2 19 25 31 48 53 64 66 68 79 ... 1/10 ..........
2 21 33 39 42 43 44 47 53 65 ... 2/10 ..........
2 21 40 52 58 61 62 63 66 72 ... 3/10 ..........
2 22 23 35 36 56 57 59 66 74 ... 3/10 ..........
2 22 26 28 29 43 57 58 60 64 ... 1/10 ..........
2 22 42 46 48 49 63 77 78 80 ... 2/10 ..........
2 26 34 37 47 54 56 63 73 76 ... 1/10 ..........
2 27 28 36 44 45 69 70 72 77 ... 2/10 ..........
2 28 32 37 51 53 59 61 75 80 ... 3/10 ..........
2 34 44 49 50 57 61 68 69 74 ... 2/10 ..........
3 4 5 8 14 22 26 45 64 76 ... 2/10 ..........
3 4 6 10 30 50 54 56 57 71 ... 3/10 ..........
3 4 9 19 51 61 66 67 74 78 ... 5/10 .......... 4 zł
3 4 11 15 22 23 28 38 70 80 ... 3/10 ..........
3 4 12 20 21 46 48 53 58 60 ... 3/10 ..........
3 4 16 17 37 40 47 55 62 65 ... 4/10 .......... 2 zł
3 4 24 27 34 42 49 52 72 73 ... 2/10 ..........
3 4 29 31 36 41 43 68 69 77 ... 2/10 ..........
3 5 6 20 21 34 35 37 41 61 ... 4/10 .......... 2 zł
3 5 7 18 23 40 46 52 69 74 ... 2/10 ..........
3 5 10 15 17 42 43 51 59 60 ... 2/10 ..........
3 5 11 13 27 32 36 62 66 71 ... 4/10 .......... 2 zł
3 5 12 22 25 33 57 65 68 78 ... 2/10 ..........
3 5 19 24 28 54 58 63 77 79 ... 2/10 ..........
3 5 30 31 39 47 48 73 75 80 ... 5/10 .......... 4 zł
3 6 7 8 11 17 29 48 67 79 ... 4/10 .......... 2 zł
3 6 9 18 22 36 47 58 72 76 ... 7/10 .......... 140 zł
3 6 13 15 19 33 44 55 69 73 ... 5/10 .......... 4 zł
3 6 13 21 28 31 51 52 64 65 ... 4/10 .......... 2 zł
3 6 14 38 46 49 59 66 68 75 ... 3/10 ..........
3 6 16 23 25 32 42 45 53 77 ... 3/10 ..........
3 6 26 27 39 40 60 63 70 78 ... 2/10 ..........
3 7 9 10 24 38 39 41 45 65 ... 2/10 ..........
3 7 12 26 28 34 36 50 55 59 ... 3/10 ..........
3 7 14 15 20 30 62 72 77 78 ... 4/10 .......... 2 zł
3 7 16 19 22 31 35 49 60 71 ... 3/10 ..........
3 7 21 32 43 57 61 70 73 76 ... 2/10 ..........
3 7 33 37 42 56 58 64 66 80 ... 4/10 .......... 2 zł
3 8 9 16 20 27 28 33 43 75 ... 4/10 .......... 2 zł
3 8 10 35 36 44 52 53 78 80 ... 4/10 .......... 2 zł
3 8 12 38 42 47 61 63 69 71 ... 3/10 ..........
3 8 19 21 23 34 39 56 62 68 ... 1/10 ..........
3 8 25 31 37 54 59 70 72 74 ... 3/10 ..........
3 8 32 40 43 53 60 62 69 79 ... 1/10 ..........
3 9 12 13 14 17 23 35 54 73 ... 5/10 .......... 4 zł
3 9 12 20 44 52 55 65 72 74 ... 5/10 .......... 4 zł
3 9 15 32 37 48 50 52 63 68 ... 3/10 ..........
3 9 21 40 46 54 59 71 77 80 ... 3/10 ..........
3 9 26 31 42 44 46 57 62 79 ... 2/10 ..........
3 10 11 16 26 32 58 68 73 74 ... 5/10 .......... 4 zł
3 10 12 19 29 32 40 64 72 75 ... 2/10 ..........
3 10 13 33 34 46 47 67 70 77 ... 4/10 .......... 2 zł
3 10 18 25 28 48 49 61 62 71 ... 3/10 ..........
3 11 12 37 39 44 49 51 76 77 ... 3/10 ..........
3 11 14 24 31 33 40 50 53 61 ... 5/10 .......... 4 zł
3 11 18 21 41 42 54 55 75 78 ... 3/10 ..........
3 11 35 43 46 56 59 63 65 72 ... 4/10 .......... 2 zł
3 12 15 18 27 31 37 45 56 67 ... 1/10 ..........
3 12 16 29 30 41 52 66 70 79 ... 3/10 ..........
3 13 16 24 48 56 59 69 76 78 ... 4/10 .......... 2 zł
3 13 18 19 26 30 37 38 43 53 ... 3/10 ..........
3 13 20 22 29 39 42 48 50 74 ... 4/10 .......... 2 zł
3 13 45 55 60 61 68 72 79 80 ... 6/10 .......... 12 zł
3 14 16 18 29 34 51 57 63 80 ... 5/10 .......... 4 zł
3 14 25 39 43 52 55 58 67 71 ... 4/10 .......... 2 zł
3 14 28 32 41 44 47 56 60 74 ... 4/10 .......... 2 zł
3 15 21 24 25 26 29 35 47 66 ... 3/10 ..........
3 15 34 53 65 71 74 75 76 79 ... 2/10 ..........
3 16 21 32 34 36 47 52 69 75 ... 4/10 .......... 2 zł
3 17 18 20 24 44 64 68 70 71 ... 1/10 ..........
3 17 19 25 27 41 46 50 76 80 ... 2/10 ..........
3 17 21 30 33 36 45 49 63 74 ... 5/10 .......... 4 zł
3 17 28 39 47 53 57 66 69 72 ... 3/10 ..........
3 20 25 36 38 40 51 56 73 79 ... 3/10 ..........
3 20 26 32 49 54 65 67 69 80 ... 2/10 ..........
3 22 34 40 43 44 45 48 54 66 ... 2/10 ..........
3 22 41 53 59 62 63 64 67 73 ... 1/10 ..........
3 23 24 27 36 37 57 60 67 75 ... 2/10 ..........
3 23 27 29 30 44 58 59 61 65 ... 4/10 .......... 2 zł
3 23 43 47 49 50 58 64 78 79 ... 3/10 ..........
3 27 35 38 48 55 57 64 74 77 ... 5/10 .......... 4 zł
3 31 41 46 47 54 58 65 66 71 ... 3/10 ..........
3 35 45 50 51 58 62 69 70 75 ... 4/10 .......... 2 zł
4 5 7 11 31 51 55 57 58 72 ... 5/10 .......... 4 zł
4 5 10 20 52 62 67 68 75 79 ... 0/10 ..........
4 5 12 16 23 24 29 39 44 71 ... 1/10 ..........
4 5 13 21 22 47 49 54 59 61 ... 3/10 ..........
4 5 17 18 38 41 48 56 63 66 ... 1/10 ..........
4 5 25 28 35 43 50 53 73 74 ... 2/10 ..........
4 5 30 32 37 42 44 69 70 78 ... 1/10 ..........
4 6 7 21 24 35 36 38 42 62 ... 3/10 ..........
4 6 8 19 24 41 47 53 70 75 ... 2/10 ..........
4 6 11 16 18 43 44 52 60 61 ... 4/10 .......... 2 zł
4 6 12 14 28 33 37 63 67 72 ... 4/10 .......... 2 zł
4 6 13 23 26 34 58 66 69 79 ... 3/10 ..........
4 6 20 25 29 55 59 64 78 80 ... 3/10 ..........
4 6 31 32 39 40 48 49 74 76 ... 3/10 ..........
4 7 8 9 12 18 30 49 68 80 ... 3/10 ..........
4 7 10 19 23 37 48 59 73 77 ... 1/10 ..........
4 7 14 22 29 32 52 53 65 66 ... 1/10 ..........
4 7 15 39 47 50 60 67 69 76 ... 1/10 ..........
4 7 17 24 26 33 43 46 54 78 ... 1/10 ..........
4 7 27 28 40 41 61 64 71 79 ... 1/10 ..........
4 8 10 11 25 39 40 42 46 66 ... 1/10 ..........
4 8 13 27 29 35 37 51 56 60 ... 3/10 ..........
4 8 15 16 21 31 63 73 78 79 ... 1/10 ..........
4 8 17 20 23 32 36 50 61 72 ... 3/10 ..........
4 8 22 33 44 58 62 71 74 77 ... 3/10 ..........
4 8 34 38 43 48 57 59 65 67 ... 1/10 ..........
4 9 10 17 21 28 29 34 44 76 ... 1/10 ..........
4 9 11 36 37 45 53 54 76 79 ... 3/10 ..........
4 9 13 27 38 49 63 67 76 79 ... 2/10 ..........
4 9 13 39 43 48 62 64 70 72 ... 4/10 .......... 2 zł
4 9 20 22 24 35 40 57 63 69 ... 2/10 ..........
4 9 20 23 25 31 33 47 52 56 ... 3/10 ..........
4 9 26 32 38 55 60 71 73 75 ... 2/10 ..........
4 10 13 14 15 18 24 36 55 74 ... 5/10 .......... 4 zł
4 10 16 33 38 49 51 53 64 69 ... 3/10 ..........
4 10 27 32 43 45 47 58 63 80 ... 3/10 ..........
4 11 12 17 27 35 59 69 74 75 ... 3/10 ..........
4 11 13 20 30 33 41 65 73 76 ... 4/10 .......... 2 zł
4 11 14 34 35 47 48 68 71 78 ... 5/10 .......... 4 zł
4 12 13 38 40 45 50 52 77 78 ... 1/10 ..........
4 12 15 25 32 34 41 51 54 62 ... 1/10 ..........
4 12 19 22 42 43 55 56 76 79 ... 1/10 ..........
4 13 16 19 27 28 32 46 57 68 ... 2/10 ..........
4 14 17 25 49 57 60 70 77 79 ... 1/10 ..........
4 14 19 20 27 31 38 39 44 54 ... 1/10 ..........
4 14 30 46 56 61 62 69 73 80 ... 4/10 .......... 2 zł
4 15 17 19 30 35 52 58 64 73 ... 3/10 ..........
4 15 26 40 44 53 56 59 68 72 ... 1/10 ..........
4 15 29 33 42 45 48 57 61 75 ... 3/10 ..........
4 16 22 25 26 27 30 36 48 67 ... 4/10 .......... 2 zł
4 16 35 54 66 72 75 76 77 80 ... 4/10 .......... 2 zł
4 18 19 21 25 45 65 69 71 72 ... 1/10 ..........
4 18 20 23 26 28 42 47 51 77 ... 2/10 ..........
4 18 22 31 34 37 46 50 64 75 ... 0/10 ..........
4 18 29 33 40 54 58 67 70 73 ... 2/10 ..........
4 21 26 37 39 41 52 57 74 80 ... 2/10 ..........
4 21 27 33 50 55 66 68 70 74 ... 3/10 ..........
4 23 35 41 44 45 46 49 55 67 ... 2/10 ..........
4 23 42 54 60 63 64 65 68 74 ... 1/10 ..........
4 24 28 30 31 45 59 60 62 66 ... 1/10 ..........
4 24 44 48 50 51 55 65 79 80 ... 4/10 .......... 2 zł
4 28 36 39 49 56 58 65 75 78 ... 2/10 ..........
4 29 30 34 39 53 55 61 63 77 ... 3/10 ..........
4 36 46 51 52 59 63 70 71 76 ... 2/10 ..........
5 6 8 12 32 52 56 58 59 73 ... 2/10 ..........
5 6 11 21 53 63 68 69 76 80 ... 3/10 ..........
5 6 13 17 24 25 30 40 61 72 ... 5/10 .......... 4 zł
5 6 14 22 23 48 50 55 60 62 ... 4/10 .......... 2 zł
5 6 18 19 39 42 49 57 64 67 ... 1/10 ..........
5 6 26 29 36 44 51 54 74 75 ... 4/10 .......... 2 zł
5 6 31 33 38 43 45 70 71 79 ... 2/10 ..........
5 7 9 20 25 42 48 54 71 76 ... 2/10 ..........
5 7 12 17 19 44 45 53 61 62 ... 1/10 ..........
5 7 13 15 29 34 38 64 68 73 ... 1/10 ..........
5 7 14 24 27 35 59 67 70 80 ... 3/10 ..........
5 7 21 26 30 55 56 60 65 79 ... 2/10 ..........
5 7 23 32 33 41 49 50 75 77 ... 1/10 ..........
5 8 9 10 13 19 31 50 69 71 ... 2/10 ..........
5 8 11 20 24 38 49 60 74 78 ... 2/10 ..........
5 8 15 23 30 33 53 54 66 67 ... 2/10 ..........
5 8 16 18 20 31 36 53 59 65 ... 2/10 ..........
5 8 16 40 48 51 61 68 70 77 ... 4/10 .......... 2 zł
5 8 18 25 27 34 44 47 55 79 ... 2/10 ..........
5 8 28 29 41 42 62 65 72 80 ... 2/10 ..........
5 9 11 12 26 40 41 43 47 67 ... 3/10 ..........
5 9 14 28 30 36 38 52 57 61 ... 5/10 .......... 4 zł
5 9 16 17 22 32 64 74 79 80 ... 4/10 .......... 2 zł
5 9 18 21 24 33 37 51 62 73 ... 3/10 ..........
5 9 23 34 45 59 63 72 75 78 ... 2/10 ..........
5 9 35 39 44 58 60 66 68 77 ... 3/10 ..........
5 10 11 18 22 29 30 35 45 77 ... 3/10 ..........
5 10 12 37 38 46 54 55 73 80 ... 2/10 ..........
5 10 14 40 44 49 63 65 71 73 ... 1/10 ..........
5 10 21 23 25 36 41 58 64 70 ... 2/10 ..........
5 10 27 33 39 56 61 72 74 76 ... 4/10 .......... 2 zł
5 11 14 15 16 19 25 37 56 75 ... 3/10 ..........
5 11 17 34 39 50 52 54 65 70 ... 1/10 ..........
5 11 28 33 44 46 48 56 59 64 ... 3/10 ..........
5 12 14 21 31 34 42 66 74 77 ... 2/10 ..........
5 12 15 35 36 48 49 69 72 79 ... 4/10 .......... 2 zł
5 12 15 47 57 58 62 63 70 74 ... 3/10 ..........
5 13 14 39 41 46 51 53 78 79 ... 3/10 ..........
5 13 16 26 33 35 42 52 55 63 ... 5/10 .......... 4 zł
5 13 20 23 43 44 56 57 77 80 ... 2/10 ..........
5 15 18 26 50 58 61 71 78 80 ... 3/10 ..........
5 15 20 21 28 32 39 40 45 55 ... 1/10 ..........
5 16 27 41 45 54 57 60 69 73 ... 1/10 ..........
5 16 30 34 43 46 49 58 62 76 ... 3/10 ..........
5 17 23 26 27 28 31 37 49 68 ... 0/10 ..........
5 17 34 36 55 67 73 76 77 78 ... 2/10 ..........
5 19 20 22 26 46 66 70 72 73 ... 1/10 ..........
5 19 21 27 29 39 43 48 52 78 ... 1/10 ..........
5 19 23 32 35 38 47 51 65 76 ... 3/10 ..........
5 22 27 38 40 42 53 58 65 75 ... 1/10 ..........
5 22 28 34 51 56 58 67 69 71 ... 2/10 ..........
5 24 36 42 45 46 47 50 56 68 ... 2/10 ..........
5 24 43 55 61 64 65 66 69 75 ... 2/10 ..........
5 25 26 34 42 43 68 70 75 80 ... 1/10 ..........
5 25 29 31 32 46 60 61 63 67 ... 1/10 ..........
5 29 37 40 50 57 59 66 76 79 ... 0/10 ..........
5 37 47 52 53 60 64 71 72 77 ... 2/10 ..........
6 7 9 13 33 53 57 59 60 74 ... 5/10 .......... 4 zł
6 7 12 19 22 54 64 69 70 77 ... 1/10 ..........
6 7 15 23 24 49 51 56 61 63 ... 3/10 ..........
6 7 19 20 40 43 50 58 65 68 ... 2/10 ..........
6 7 27 30 37 45 52 55 75 76 ... 3/10 ..........
6 7 32 34 39 44 46 71 72 80 ... 3/10 ..........
6 8 10 21 26 43 49 55 72 77 ... 3/10 ..........
6 8 11 22 27 31 57 61 66 80 ... 4/10 .......... 2 zł
6 8 13 18 20 45 46 54 62 63 ... 2/10 ..........
6 8 14 16 30 35 39 65 69 74 ... 6/10 .......... 12 zł
6 8 15 25 28 36 40 60 68 71 ... 2/10 ..........
6 9 10 11 14 20 32 51 70 77 ... 5/10 .......... 4 zł
6 9 12 21 25 39 50 61 75 79 ... 3/10 ..........
6 9 14 29 30 42 43 63 66 73 ... 4/10 .......... 2 zł
6 9 16 24 31 34 54 55 67 68 ... 4/10 .......... 2 zł
6 9 17 41 49 52 62 69 71 78 ... 2/10 ..........
6 9 19 26 28 35 45 48 56 80 ... 5/10 .......... 4 zł
6 10 12 13 27 41 42 44 48 68 ... 3/10 ..........
6 10 15 29 31 37 39 53 58 62 ... 2/10 ..........
6 10 17 18 23 33 47 65 75 80 ... 4/10 .......... 2 zł
6 10 19 22 25 34 38 52 63 74 ... 2/10 ..........
6 10 24 35 46 60 64 73 76 79 ... 2/10 ..........
6 11 12 19 23 30 31 36 46 78 ... 4/10 .......... 2 zł
6 11 15 41 45 50 64 66 72 74 ... 4/10 .......... 2 zł
6 11 22 24 26 37 42 59 65 71 ... 2/10 ..........
6 11 28 34 40 57 62 73 75 77 ... 2/10 ..........
6 12 15 16 17 20 26 38 57 76 ... 2/10 ..........
6 12 18 35 40 51 53 55 66 71 ... 4/10 .......... 2 zł
6 12 29 34 37 45 47 49 60 65 ... 2/10 ..........
6 13 15 22 32 35 43 67 75 78 ... 3/10 ..........
6 13 16 36 37 49 50 70 73 80 ... 5/10 .......... 4 zł
6 14 15 40 42 47 52 54 79 80 ... 4/10 .......... 2 zł
6 14 17 27 34 36 43 53 56 64 ... 3/10 ..........
6 14 21 24 44 45 57 58 60 78 ... 3/10 ..........
6 16 19 27 51 58 59 62 72 79 ... 5/10 .......... 4 zł
6 16 21 22 29 33 40 41 46 56 ... 3/10 ..........
6 17 28 42 46 55 58 61 70 74 ... 5/10 .......... 4 zł
6 17 31 35 44 47 50 59 63 77 ... 3/10 ..........
6 18 24 27 28 29 32 38 50 69 ... 1/10 ..........
6 18 35 37 56 68 74 77 78 79 ... 3/10 ..........
6 20 21 23 27 47 67 71 73 74 ... 3/10 ..........
6 20 24 33 36 39 48 52 66 77 ... 4/10 .......... 2 zł
6 23 28 39 41 43 54 59 63 76 ... 1/10 ..........
6 25 37 43 46 47 48 51 57 69 ... 4/10 .......... 2 zł
6 25 44 56 62 65 66 67 70 76 ... 1/10 ..........
6 26 30 32 33 47 61 62 64 68 ... 5/10 .......... 4 zł
6 30 38 41 51 58 60 67 77 80 ... 5/10 .......... 4 zł
6 38 48 53 54 61 65 72 73 78 ... 4/10 .......... 2 zł
7 8 10 14 34 54 58 60 61 75 ... 3/10 ..........
7 8 16 24 25 50 52 57 62 64 ... 1/10 ..........
7 8 20 21 41 44 51 59 66 69 ... 1/10 ..........
7 8 28 31 38 46 53 56 76 77 ... 0/10 ..........
7 8 33 35 36 40 45 47 72 73 ... 5/10 .......... 4 zł
7 9 11 22 27 44 50 56 73 78 ... 2/10 ..........
7 9 14 19 21 46 47 55 63 64 ... 4/10 .......... 2 zł
7 9 15 17 31 36 40 66 70 75 ... 2/10 ..........
7 9 16 26 29 37 61 69 72 76 ... 4/10 .......... 2 zł
7 10 13 22 26 40 51 62 76 80 ... 3/10 ..........
7 10 17 25 32 35 55 56 68 69 ... 2/10 ..........
7 10 18 42 50 53 63 70 72 79 ... 1/10 ..........
7 10 20 27 29 36 46 49 57 77 ... 1/10 ..........
7 10 30 31 43 44 49 64 67 74 ... 2/10 ..........
7 11 13 14 28 42 43 45 49 69 ... 3/10 ..........
7 11 16 30 32 38 40 54 59 63 ... 3/10 ..........
7 11 18 19 24 34 56 66 68 76 ... 1/10 ..........
7 11 20 23 26 35 39 53 64 75 ... 2/10 ..........
7 11 25 36 47 61 65 74 77 80 ... 6/10 .......... 12 zł
7 12 13 20 24 31 32 37 47 79 ... 2/10 ..........
7 12 16 42 46 51 65 67 73 75 ... 2/10 ..........
7 12 23 25 27 38 43 60 66 72 ... 1/10 ..........
7 12 29 35 41 58 63 74 76 78 ... 3/10 ..........
7 13 16 17 18 21 27 39 58 77 ... 3/10 ..........
7 13 19 36 41 52 54 56 67 72 ... 3/10 ..........
7 14 16 23 33 36 44 68 76 79 ... 4/10 .......... 2 zł
7 14 17 37 38 50 51 71 74 75 ... 3/10 ..........
7 15 16 41 43 48 53 55 59 80 ... 4/10 .......... 2 zł
7 15 18 28 35 37 44 54 57 65 ... 1/10 ..........
7 15 22 25 45 46 58 59 76 79 ... 1/10 ..........
7 17 20 28 34 52 60 63 73 80 ... 1/10 ..........
7 17 22 23 30 34 41 42 47 57 ... 2/10 ..........
7 18 29 43 47 56 59 62 71 75 ... 1/10 ..........
7 18 32 36 45 48 51 60 64 78 ... 3/10 ..........
7 19 25 28 29 30 33 39 51 70 ... 3/10 ..........
7 21 22 24 28 48 68 72 74 75 ... 3/10 ..........
7 21 25 34 37 40 49 53 67 78 ... 0/10 ..........
7 26 38 44 47 48 49 52 58 70 ... 3/10 ..........
7 26 45 57 63 66 67 68 71 77 ... 0/10 ..........
7 27 31 33 34 48 62 63 65 69 ... 2/10 ..........
7 31 37 39 42 52 59 61 68 78 ... 1/10 ..........
7 39 49 54 55 62 66 73 74 79 ... 2/10 ..........
8 9 11 15 35 55 59 61 62 76 ... 5/10 .......... 4 zł
8 9 17 25 26 51 53 58 63 65 ... 3/10 ..........
8 9 21 22 42 45 52 60 67 70 ... 1/10 ..........
8 9 29 32 39 47 54 57 77 78 ... 2/10 ..........
8 9 34 36 41 46 48 50 73 74 ... 4/10 .......... 2 zł
8 10 12 23 28 45 51 57 74 79 ... 2/10 ..........
8 10 15 20 22 47 48 56 64 65 ... 2/10 ..........
8 10 16 18 32 37 41 67 71 76 ... 1/10 ..........
8 11 14 23 27 41 52 62 63 77 ... 2/10 ..........
8 11 18 26 33 36 56 57 69 70 ... 3/10 ..........
8 11 19 43 51 54 64 71 73 80 ... 3/10 ..........
8 11 21 28 30 37 47 50 58 67 ... 4/10 .......... 2 zł
8 12 14 15 29 43 44 46 50 70 ... 1/10 ..........
8 12 17 31 33 39 41 55 60 64 ... 2/10 ..........
8 12 21 24 27 36 40 54 65 76 ... 1/10 ..........
8 12 26 37 48 56 62 66 75 78 ... 1/10 ..........
8 13 14 21 25 32 33 38 48 80 ... 5/10 .......... 4 zł
8 13 17 43 47 52 66 68 74 76 ... 3/10 ..........
8 13 24 26 28 39 44 61 67 73 ... 2/10 ..........
8 13 30 36 42 59 64 75 77 79 ... 3/10 ..........
8 14 17 18 19 22 28 40 59 78 ... 1/10 ..........
8 14 18 27 30 33 42 46 60 71 ... 3/10 ..........
8 14 20 37 42 53 55 57 68 73 ... 2/10 ..........
8 15 17 24 34 37 45 69 77 80 ... 1/10 ..........
8 15 18 38 39 51 52 72 75 79 ... 2/10 ..........
8 16 17 42 44 49 54 55 56 76 ... 2/10 ..........
8 16 19 29 36 38 45 55 58 66 ... 4/10 .......... 2 zł
8 18 23 24 31 35 42 43 48 58 ... 3/10 ..........
8 19 30 44 48 57 60 63 72 76 ... 3/10 ..........
8 19 33 37 46 49 52 61 65 79 ... 2/10 ..........
8 20 26 29 30 31 34 40 52 71 ... 1/10 ..........
8 22 23 25 29 49 69 73 75 76 ... 0/10 ..........
8 22 26 35 38 41 50 54 68 79 ... 1/10 ..........
8 27 39 45 48 49 50 53 59 71 ... 1/10 ..........
8 27 46 58 64 67 68 69 72 78 ... 2/10 ..........
8 28 32 34 35 49 63 64 66 70 ... 1/10 ..........
8 40 50 55 56 63 67 74 75 80 ... 3/10 ..........
9 10 12 16 36 56 60 62 63 77 ... 3/10 ..........
9 10 18 26 27 52 54 59 64 66 ... 1/10 ..........
9 10 22 23 43 46 53 61 68 71 ... 2/10 ..........
9 10 30 33 40 48 55 58 78 79 ... 6/10 .......... 12 zł
9 11 13 24 29 46 52 58 75 80 ... 5/10 .......... 4 zł
9 11 16 21 23 48 49 57 65 66 ... 4/10 .......... 2 zł
9 11 17 19 33 38 42 68 72 77 ... 4/10 .......... 2 zł
9 12 15 24 28 30 42 53 64 78 ... 2/10 ..........
9 12 19 27 34 37 57 58 70 71 ... 2/10 ..........
9 13 15 16 30 44 45 47 51 71 ... 6/10 .......... 12 zł
9 13 18 32 34 40 42 56 61 65 ... 3/10 ..........
9 13 22 25 28 37 41 55 66 77 ... 3/10 ..........
9 14 15 22 26 33 34 39 49 56 ... 3/10 ..........
9 14 18 44 48 53 67 69 75 77 ... 3/10 ..........
9 14 25 27 29 40 45 62 68 74 ... 3/10 ..........
9 14 31 37 43 60 65 76 78 80 ... 3/10 ..........
9 15 18 19 20 23 29 41 60 79 ... 1/10 ..........
9 15 21 38 43 54 56 58 69 74 ... 3/10 ..........
9 16 18 25 35 38 40 46 70 78 ... 3/10 ..........
9 17 20 30 37 39 46 56 59 67 ... 2/10 ..........
9 19 24 25 32 36 43 44 49 59 ... 2/10 ..........
9 20 31 45 49 58 61 64 73 77 ... 3/10 ..........
9 20 34 38 47 50 53 62 66 80 ... 3/10 ..........
9 21 27 30 31 32 35 41 53 72 ... 4/10 .......... 2 zł
9 23 24 26 30 50 70 74 76 77 ... 3/10 ..........
9 23 27 36 39 42 51 55 69 80 ... 5/10 .......... 4 zł
9 28 40 46 49 50 51 54 60 72 ... 3/10 ..........
9 28 47 59 65 68 69 70 73 79 ... 2/10 ..........
9 29 33 35 36 50 64 65 67 71 ... 4/10 .......... 2 zł
9 41 51 56 57 64 68 75 76 79 ... 2/10 ..........
10 11 13 17 37 57 61 63 64 78 ... 3/10 ..........
10 11 19 27 28 53 55 60 65 67 ... 2/10 ..........
10 11 23 24 44 47 54 62 69 72 ... 3/10 ..........
10 11 31 34 41 49 56 59 79 80 ... 2/10 ..........
10 12 14 25 30 47 53 59 76 79 ... 3/10 ..........
10 12 17 22 24 49 50 58 66 67 ... 1/10 ..........
10 12 18 20 34 39 43 69 73 78 ... 0/10 ..........
10 13 20 28 35 38 58 59 71 72 ... 4/10 .......... 2 zł
10 13 21 32 45 53 56 66 73 75 ... 1/10 ..........
10 14 16 17 31 45 46 48 52 72 ... 4/10 .......... 2 zł
10 14 19 33 35 41 43 57 62 66 ... 3/10 ..........
10 14 23 26 29 38 42 56 67 78 ... 1/10 ..........
10 15 16 23 27 34 35 40 50 79 ... 2/10 ..........
10 15 19 45 49 54 68 70 76 78 ... 0/10 ..........
10 15 26 28 30 41 46 63 69 75 ... 1/10 ..........
10 15 26 32 38 44 61 66 77 79 ... 1/10 ..........
10 16 19 20 21 24 30 42 61 80 ... 4/10 .......... 2 zł
10 16 22 39 44 55 57 59 70 75 ... 2/10 ..........
10 17 19 26 29 36 39 47 71 79 ... 2/10 ..........
10 18 21 31 38 40 47 57 60 68 ... 1/10 ..........
10 19 39 43 45 46 60 74 75 77 ... 1/10 ..........
10 20 25 26 33 37 44 45 50 60 ... 1/10 ..........
10 21 32 46 50 59 62 65 74 78 ... 1/10 ..........
10 21 42 52 57 58 65 69 76 77 ... 1/10 ..........
10 22 28 31 32 33 36 42 54 73 ... 2/10 ..........
10 24 25 27 31 51 71 75 77 78 ... 1/10 ..........
10 24 28 37 40 43 52 54 56 70 ... 0/10 ..........
10 29 41 47 50 51 52 55 61 73 ... 4/10 .......... 2 zł
10 29 48 60 66 69 70 71 74 80 ... 3/10 ..........
10 30 34 36 37 51 65 66 68 72 ... 4/10 .......... 2 zł
11 12 14 18 38 58 62 64 65 79 ... 3/10 ..........
11 12 20 28 29 54 56 61 66 68 ... 2/10 ..........
11 12 24 25 45 48 55 63 70 73 ... 3/10 ..........
11 12 32 35 42 50 57 60 78 80 ... 3/10 ..........
11 13 15 26 31 32 48 54 60 77 ... 3/10 ..........
11 13 18 23 25 50 51 59 67 68 ... 3/10 ..........
11 13 19 21 35 40 44 70 74 79 ... 4/10 .......... 2 zł
11 14 21 29 36 39 59 60 72 73 ... 4/10 .......... 2 zł
11 15 17 18 32 46 47 49 53 73 ... 2/10 ..........
11 15 20 34 36 42 44 58 63 67 ... 3/10 ..........
11 15 24 27 30 39 43 57 68 79 ... 2/10 ..........
11 15 30 49 61 67 70 71 72 75 ... 4/10 .......... 2 zł
11 16 20 46 50 55 69 71 77 79 ... 3/10 ..........
11 16 27 29 31 42 47 64 70 76 ... 3/10 ..........
11 16 33 39 42 45 62 67 78 80 ... 4/10 .......... 2 zł
11 17 20 21 22 25 31 43 62 66 ... 1/10 ..........
11 17 23 40 45 56 58 60 71 76 ... 2/10 ..........
11 19 22 32 39 41 48 58 61 69 ... 4/10 .......... 2 zł
11 21 26 27 34 38 45 46 51 61 ... 3/10 ..........
11 22 33 47 51 60 63 66 75 79 ... 4/10 .......... 2 zł
11 23 29 32 33 34 37 43 55 74 ... 4/10 .......... 2 zł
11 25 26 28 32 52 72 76 78 79 ... 2/10 ..........
11 25 29 38 41 44 53 57 71 72 ... 2/10 ..........
11 30 42 48 51 52 53 56 62 74 ... 5/10 .......... 4 zł
11 31 35 37 38 52 66 67 69 73 ... 2/10 ..........
12 13 15 19 39 59 63 65 66 80 ... 2/10 ..........
12 13 21 29 30 55 57 62 67 69 ... 3/10 ..........
12 13 25 26 46 49 56 64 71 74 ... 2/10 ..........
12 13 31 33 36 43 51 55 58 61 ... 7/10 .......... 140 zł
12 14 19 24 26 51 52 60 68 69 ... 2/10 ..........
12 14 20 22 36 41 45 71 75 80 ... 3/10 ..........
12 15 22 30 37 40 60 61 73 74 ... 3/10 ..........
12 16 18 19 33 47 48 50 54 74 ... 5/10 .......... 4 zł
12 16 21 35 37 43 45 59 64 68 ... 2/10 ..........
12 16 25 28 31 40 44 58 69 80 ... 3/10 ..........
12 17 21 47 51 56 70 72 78 80 ... 4/10 .......... 2 zł
12 17 28 30 32 43 48 65 71 77 ... 2/10 ..........
12 18 21 22 23 26 32 34 44 63 ... 0/10 ..........
12 18 24 41 46 57 59 61 72 77 ... 2/10 ..........
12 20 23 33 40 42 49 59 62 70 ... 1/10 ..........
12 22 27 28 35 39 46 47 52 62 ... 2/10 ..........
12 23 34 48 52 61 64 67 76 80 ... 3/10 ..........
12 24 30 33 34 35 38 44 56 75 ... 3/10 ..........
12 26 27 29 33 53 73 77 79 80 ... 2/10 ..........
12 31 43 49 52 53 54 57 63 75 ... 0/10 ..........
12 31 43 50 62 68 71 72 73 76 ... 1/10 ..........
12 32 36 38 39 53 67 68 70 74 ... 2/10 ..........
13 14 16 18 20 40 60 64 66 67 ... 3/10 ..........
13 14 22 30 31 56 58 63 68 70 ... 4/10 .......... 2 zł
13 14 26 27 47 50 57 65 72 75 ... 4/10 .......... 2 zł
13 15 20 25 27 52 53 61 69 70 ... 2/10 ..........
13 15 21 23 24 37 42 46 72 76 ... 2/10 ..........
13 16 23 31 38 41 61 62 74 75 ... 4/10 .......... 2 zł
13 17 19 20 34 48 49 51 55 75 ... 4/10 .......... 2 zł
13 17 22 36 38 44 46 60 65 69 ... 2/10 ..........
13 17 26 29 32 36 41 45 59 70 ... 2/10 ..........
13 18 22 40 48 52 57 71 73 79 ... 2/10 ..........
13 18 29 31 33 44 49 66 72 78 ... 3/10 ..........
13 19 25 42 47 58 60 62 73 78 ... 3/10 ..........
13 21 24 34 41 43 50 60 63 71 ... 1/10 ..........
13 23 28 29 36 40 47 48 53 63 ... 4/10 .......... 2 zł
13 25 31 34 35 36 39 45 57 76 ... 3/10 ..........
13 32 44 50 53 54 55 58 64 76 ... 3/10 ..........
13 33 37 39 40 54 68 69 71 75 ... 2/10 ..........
14 15 17 21 41 54 61 65 67 68 ... 2/10 ..........
14 15 23 31 32 57 59 64 69 71 ... 1/10 ..........
14 15 27 28 48 51 58 66 73 76 ... 4/10 .......... 2 zł
14 16 21 26 28 53 54 62 70 71 ... 2/10 ..........
14 16 22 24 38 43 47 72 73 77 ... 4/10 .......... 2 zł
14 17 24 32 39 42 62 63 75 76 ... 1/10 ..........
14 18 20 21 35 49 50 52 56 76 ... 2/10 ..........
14 18 23 37 39 45 47 61 66 70 ... 3/10 ..........
14 19 23 29 49 53 58 72 74 80 ... 5/10 .......... 4 zł
14 19 30 32 34 45 50 67 73 79 ... 2/10 ..........
14 20 26 43 48 59 61 63 74 79 ... 4/10 .......... 2 zł
14 22 25 35 42 44 51 61 64 72 ... 5/10 .......... 4 zł
14 24 29 30 37 41 48 49 54 64 ... 3/10 ..........
14 25 36 50 54 62 63 66 69 78 ... 2/10 ..........
14 26 32 35 36 37 40 46 58 77 ... 4/10 .......... 2 zł
14 28 29 31 32 35 55 56 75 79 ... 3/10 ..........
14 33 45 51 54 55 56 59 65 77 ... 4/10 .......... 2 zł
14 34 38 40 41 55 69 70 72 76 ... 3/10 ..........
15 16 24 32 33 58 60 65 70 72 ... 4/10 .......... 2 zł
15 16 28 29 49 52 59 67 74 77 ... 2/10 ..........
15 17 22 27 29 54 55 63 71 72 ... 2/10 ..........
15 18 25 33 40 43 63 64 76 77 ... 1/10 ..........
15 19 21 22 36 50 51 53 57 77 ... 2/10 ..........
15 19 24 38 40 46 48 62 67 71 ... 1/10 ..........
15 20 31 33 35 46 51 68 74 80 ... 5/10 .......... 4 zł
15 21 27 44 49 60 62 64 75 80 ... 1/10 ..........
15 23 26 36 43 45 52 62 65 73 ... 1/10 ..........
15 25 30 31 38 42 49 50 55 65 ... 2/10 ..........
15 27 33 36 37 38 41 47 59 78 ... 3/10 ..........
15 34 46 52 55 56 57 60 66 78 ... 1/10 ..........
15 35 39 41 42 56 70 71 73 77 ... 1/10 ..........
16 17 25 33 34 59 61 66 71 73 ... 3/10 ..........
16 17 29 30 50 53 60 68 75 78 ... 2/10 ..........
16 18 23 28 30 55 56 64 72 73 ... 4/10 .......... 2 zł
16 19 20 32 33 53 56 63 71 78 ... 2/10 ..........
16 19 26 34 41 44 64 65 77 78 ... 1/10 ..........
16 20 22 23 37 51 52 54 58 78 ... 3/10 ..........
16 20 25 39 41 47 49 63 68 72 ... 3/10 ..........
16 22 28 45 50 61 63 64 65 76 ... 2/10 ..........
16 24 27 37 44 46 53 63 66 74 ... 2/10 ..........
16 26 31 32 39 43 50 51 56 66 ... 2/10 ..........
16 28 34 37 38 39 42 48 60 79 ... 2/10 ..........
16 35 47 53 56 57 58 61 67 79 ... 5/10 .......... 4 zł
16 36 40 42 43 57 71 72 74 78 ... 4/10 .......... 2 zł
17 18 26 34 35 60 62 67 72 74 ... 3/10 ..........
17 18 30 31 51 54 61 69 76 79 ... 3/10 ..........
17 19 24 29 31 56 57 65 73 74 ... 1/10 ..........
17 20 27 35 42 45 65 66 78 79 ... 1/10 ..........
17 21 23 24 38 52 53 55 59 79 ... 1/10 ..........
17 21 26 40 42 48 50 64 69 73 ... 1/10 ..........
17 22 33 35 37 48 53 70 71 76 ... 3/10 ..........
17 23 29 39 46 51 62 64 66 77 ... 1/10 ..........
17 25 28 38 45 47 54 64 67 75 ... 1/10 ..........
17 27 32 33 40 44 51 52 57 67 ... 2/10 ..........
17 29 35 38 39 40 43 49 61 80 ... 3/10 ..........
17 36 48 54 57 58 59 62 68 80 ... 4/10 .......... 2 zł
17 37 41 43 44 58 72 73 75 79 ... 2/10 ..........
18 19 27 35 36 61 63 68 73 75 ... 3/10 ..........
18 19 31 32 52 55 62 70 77 80 ... 2/10 ..........
18 20 25 30 32 57 58 66 74 75 ... 3/10 ..........
18 21 28 36 43 46 66 67 79 80 ... 2/10 ..........
18 22 24 25 39 53 54 56 60 80 ... 1/10 ..........
18 22 27 41 43 49 51 65 70 74 ... 2/10 ..........
18 26 29 39 46 48 55 65 68 76 ... 2/10 ..........
18 27 30 36 39 40 41 44 50 62 ... 2/10 ..........
18 28 33 34 41 45 52 53 58 68 ... 2/10 ..........
18 37 38 49 55 58 59 60 63 69 ... 2/10 ..........
18 38 42 44 45 59 73 74 76 80 ... 2/10 ..........
19 20 28 36 37 62 64 69 74 76 ... 2/10 ..........
19 21 26 31 33 58 59 67 75 76 ... 2/10 ..........
19 22 29 37 44 47 58 67 68 80 ... 3/10 ..........
19 23 25 26 30 40 54 55 57 61 ... 3/10 ..........
19 23 28 42 44 50 52 66 71 75 ... 0/10 ..........
19 27 30 40 47 49 56 66 69 77 ... 2/10 ..........
19 29 34 35 42 46 53 54 59 69 ... 1/10 ..........
19 31 34 37 40 41 42 45 51 63 ... 1/10 ..........
19 38 50 56 59 60 61 64 67 70 ... 1/10 ..........
20 21 29 37 38 63 65 70 75 77 ... 0/10 ..........
20 21 33 34 54 57 61 64 72 79 ... 3/10 ..........
20 22 27 32 34 59 60 68 76 77 ... 0/10 ..........
20 23 30 33 38 45 48 67 68 69 ... 3/10 ..........
20 24 26 27 41 55 56 58 62 68 ... 2/10 ..........
20 24 29 43 45 51 53 67 72 76 ... 2/10 ..........
20 28 31 41 48 50 57 67 70 78 ... 1/10 ..........
20 30 35 36 43 47 54 55 60 70 ... 5/10 .......... 4 zł
20 40 44 46 47 61 62 75 76 78 ... 2/10 ..........
21 22 30 38 39 64 66 71 76 78 ... 1/10 ..........
21 23 28 33 35 60 61 69 77 78 ... 3/10 ..........
21 25 30 44 46 52 54 68 73 77 ... 1/10 ..........
21 29 32 42 49 51 58 68 71 79 ... 2/10 ..........
21 31 36 37 44 48 55 56 61 71 ... 4/10 .......... 2 zł
22 23 31 39 40 65 67 72 77 79 ... 1/10 ..........
22 24 29 34 36 61 62 70 78 79 ... 2/10 ..........
22 26 31 45 47 53 55 69 74 78 ... 3/10 ..........
22 30 33 43 50 52 59 69 72 80 ... 4/10 .......... 2 zł
22 32 37 38 45 49 56 57 62 72 ... 1/10 ..........
23 24 32 40 41 66 68 73 78 80 ... 1/10 ..........
23 25 30 35 37 62 63 71 79 80 ... 3/10 ..........
23 27 32 46 48 54 56 70 75 79 ... 1/10 ..........
23 31 34 36 44 51 53 60 70 73 ... 2/10 ..........
23 33 38 39 46 50 57 58 63 73 ... 2/10 ..........
24 25 29 33 41 42 67 69 74 79 ... 2/10 ..........
24 26 31 36 38 54 63 64 72 80 ... 3/10 ..........
24 28 33 47 49 55 57 71 76 80 ... 4/10 .......... 2 zł
24 32 35 45 52 54 61 69 71 74 ... 3/10 ..........
24 34 39 40 47 51 58 59 64 74 ... 4/10 .......... 2 zł
25 27 31 32 37 39 44 64 65 73 ... 0/10 ..........
25 29 34 48 50 54 56 58 72 77 ... 3/10 ..........
25 35 40 41 48 52 59 60 65 75 ... 2/10 ..........
26 30 35 45 49 51 57 59 73 78 ... 3/10 ..........
26 36 41 42 49 53 60 61 66 76 ... 2/10 ..........
27 37 42 43 50 54 61 62 67 77 ... 1/10 ..........
28 38 43 44 51 55 62 63 68 78 ... 2/10 ..........
29 39 44 45 52 56 63 64 69 79 ... 0/10 ..........
30 40 45 46 53 57 64 65 70 80 ... 2/10 ..........
32 42 44 47 48 55 59 66 67 72 ... 4/10 .......... 2 zł

Odzysk 39%
2017-10-18 (22:54)

statuskrykus
Data rejestracji: 2008-05-04
Ilość postów: 354

3459
wpis nr 1 116 987

qbam.
Ale się rozpędziłeś kolego!?
Jak jakiś młokos.
Czytaj: "Niedoświadczony"
Ciekawe, może się mylę.
2017-10-18 (23:13)

statusMariuszbemowo
Data rejestracji: 2007-12-25
Ilość postów: 741

3083
wpis nr 1 116 990

krykus, qban dobrze czyni ... walczy jak Pretorianin
2017-10-18 (23:47)

statusqbam
Data rejestracji: 2017-08-03
Ilość postów: 986

15384
wpis nr 1 116 991

krykus,
mam 34 lata-
młokos to chyba komplement;jak masz lepszy kierunek chetnie sprawdze kazdy


czesc Mariusz;)

pozdrawiam serdecznie dzieki za zainteresowanie

--- wpis edytowano 2017-10-18 23:50 ---

2017-10-19 (00:58)

statusbaxter8
Data rejestracji: 2017-08-15
Ilość postów: 76

15402
wpis nr 1 117 003

Mariuszbemowo , ..no jak Pretorianin...goni w piętkę
są prostsze metody, ..tylko qbam ich jeszcze nie odkrył

qbam , sorry , ..widok tego boju , ...na moje oko to ..utopiaaaaaaaaa
a skoro zabawa nadal daleko Cię niesie, to tylko bądź ostrożny,
by nie zabłądzić w tym....,,ciemnym lesie''
metody jakie stosuje nie są matematyczne tylko pragmatyczne,
więc na nic Ci ode mnie wskazówki i wytyczne
Powo ! w kolejnych poszukiwaniach/zmaganiach2017-10-19 (01:01)

statusqbam
Data rejestracji: 2017-08-03
Ilość postów: 986

15384
wpis nr 1 117 004

nie pierwszy raz rozmawiam z przyszłym noblistą:)

to nie ironia ,serio jak masz metode to po TS

--- wpis edytowano 2017-10-19 01:09 ---

2017-10-19 (02:24)

statusqbam
Data rejestracji: 2017-08-03
Ilość postów: 986

15384
wpis nr 1 117 008

Kazdy patent ma swoj moment ekspansji wiec moze przyszedl czas na gry liczbowe-nie wiem tego. Gra podobna do keno powstala 6 wiekow przed Chrystusem w Chinach wiec przez tyle czasu mogla powstac metodologia umozliwiajaca wygrywanie. Jesli zas powstala to jest tajemnica swietnie ukrywana.Nie obnazaja jej nawet tabele wygranych, ktore wskazuja rezultaty raczej zgodne z matematyka. Czyli ci ktorzy posiedli te wiedze postanowili nie wygrywac,aby tajemnica nie wyszla na jaw.
2017-10-19 (10:28)

statuskrykus
Data rejestracji: 2008-05-04
Ilość postów: 354

3459
wpis nr 1 117 039

Qbam.
Zainteresował mnie rozpis z La Jolii C(10,5,4)=51 z-dów.
Założyłeś 7 liczb trafionych z linii = 1,2,3,4,5,6,7 a rozpis
jest z 10 liczb jak sugerował Kenio.
Jeśli zakładasz linię 1....7 to może zastosować rozpis
9 z-dów z 7 liczb: C(7,5,4)=9.
Pozdrawiam fanatyków.
2017-10-19 (10:34)

statusRealista7
Data rejestracji: 2017-02-25
Ilość postów: 37

15175
wpis nr 1 117 040

Ci którzy mają sposób na wygraną to raz, że na pewno nie jest to sposób na główne wygrane, a jak już to na wygrane dużo niższych stopni. Wystarczy, że grają regularnie w daną grę i są na plus w dłuższym okresie czasu. Aczkolwiek to tylko gdybanie. Zanim zwykli śmiertelnicy poznają wszystkie aspekty i tajemnice zagadnienia prawdopodobieństwa to miną pewnie wieki.
2017-10-19 (16:10)

statusKenio
Data rejestracji: 2016-11-22
Ilość postów: 21

15048
wpis nr 1 117 103

To wiedza tajmena - bardziej pilnowane niż taśmy z baru Sowa i Przyjaciele.

P.S: ok 11.00 rano kazałem sobie wybić 1 zakład keno z 5. zysk 16 zl.
jak widać jedyny chyba sensowny pomyśl aby za tak nie wiele wygrać tak wiele
2017-10-19 (20:46)

statusqbam
Data rejestracji: 2017-08-03
Ilość postów: 986

15384
wpis nr 1 117 164

Krykus>>

zgadza się i masz rację-jesli ta konkretna linia wpadnie Twoja opcja jest lepsza.
Mój (La Jolli) rozpis zakłada trafienie 7 z 10 liczb, czyli gdybysmy rozważali DOWOLNĄ linię z tych 120 kombinacji, bylibyśmy na takim plusie ,jaki wyliczyłem dla tej 1,2,3,4,5,6,7.
Mało tego, całościowo mój rozpis do puszcza 7 takich dziesiątek-czyli 1-10,11,20,21-30 itd.

Twój rozpis również możnaby multiplikować na różne linie i też coś ustukać na plusie.
Mamy 10 linii po 7 liczb czyli 1-7,8-14 itd.

--- wpis edytowano 2017-10-19 20:48 ---

2017-10-19 (21:07)

statusqbam
Data rejestracji: 2017-08-03
Ilość postów: 986

15384
wpis nr 1 117 169

Rozpis Krykusa przy wysłaniu wszystkich 10 linii też daje fajne rezultaty
-wystarczy, że trafimy 5/7 w jednej z dziesięciu linii i mamy 130 zł na czysto!!!!!

C(7,5,4) = 9
Method of Construction: lex covering
Lower Bound: Schonheim

1 2 3 4 5 250zł
1 2 3 6 7 4zł
1 4 5 6 7 4zł
2 3 4 5 6 18zł
2 3 4 5 7 18zł
1 2 4 6 7 4zł
1 2 5 6 7 4zł
1 3 4 6 7 4zł
1 3 5 6 7 4zł

gdy:
1:=08,15,22,29,36,43,50,57,64
2:=09,16,23,30,37,44,51,58,65
3:=10,17,24,31,38,45,52,59,66
4:=11,18,25,32,39,46,53,60,67
5:=12,19,26,33,40,47,54,61,68
6:=13,20,27,34,41,48,55,62,69
7:=14,21,28,35,42,49,56,63,70

9zakładów*10lini*2zł=180zł

zakładamy trafienie 5/7 (realne)-->1,2,3,4,5
250zł
36zł
24zł

Wygrana 310 zł zysk 130 zł!!!!


2017-10-19 (21:32)

statusqbam
Data rejestracji: 2017-08-03
Ilość postów: 986

15384
wpis nr 1 117 177

Czekam na Wasze propozycje analiz, lepiej mniej a lepiej, no i chyba wycofuje się ze sprawdzania 8-10 skresleń, bo tam parametr szczęścia wydaje się być jedynym .

Spostrzeżenie dotyczące 1.2.3.4 skreśleń-wygrana za trafienie zbyt niska zeby spłacić wiele zakładów. Efekt-duzo wygranych, bilans gry ujemny.
2017-10-20 (02:50)

statusqbam
Data rejestracji: 2017-08-03
Ilość postów: 986

15384
wpis nr 1 117 227

Kenio

W Keno zadbano o to aby wygrane 2,4,6 czy 18 zl wpadaly relatywnie latwo aby stymulowac zakup nastepnych zakladow czyli cele sa dwa:

1)jak najdluzej wgapiac sie w monitor aby przyzwyczaic
2)ostatecznie wyjsc bez kasy z ktora sie przyszlo

Te cechy zblizaja Keno do jednorekich bandytow z ta roznica ze wiedza nt realnej mozliwosci wygrania jest jawna i parametry gry stawiane uczciwie.
2017-10-22 (23:29)

statusvidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 3279

449
wpis nr 1 117 985

Qbam - przetestuj ten mój ostatni system mix z 14 liczb na dwóch liniach w Keno.
2017-10-23 (22:05)

statusqbam
Data rejestracji: 2017-08-03
Ilość postów: 986

15384
wpis nr 1 118 253

Rozpiska Vidmo na 5 skreśleń
Dla Keno dzielimy 70 liczb na 5 worków:

1-14
15-28
29-42
43-56
57-70

zakładamy trafienie połowy liczb z jednego z worków:
1,2,3,4,5,6,7


1,2,3,4,14 18zł
1,2,3,5,12 18 zł
1,2,4,11,13 4zł
1,2,5,13,14 4zł
1,2,11,12,14
1,3,4,5,13 18zł
1,3,5,11,14 4zł
1,3,11,12,13
1,4,5,11,12 4zł
1,4,12,13,14 4zł
2,3,4,11,12 4zł
2,3,5,11,13 4zł
2,3,12,13,14
2,4,5,12,13 4zł
2,4,5,11,14 4zł
3,4,5,12,14 4zł
3,4,11,13,14
5,11,12,13,14
6,7,8,9,14
6,7,8,10,12
6,7,10,13,14
6,7,11,12,14
6,8,9,10,13
6,8,10,11,14
6,8,11,12,13
6,9,10,11,12
6,9,12,13,14
6,8,9,11,12
7,8,10,11,13
7,8,12,13,14
7,9,10,12,13
7,9,10,11,14
8,9,10,12,14
8,9,11,13,14
10,11,12,13,14


czesc 6 skresleniowa
1,2,3,4,5,6 500zł
1,2,3,4,5,11 54zł
1,2,3,4,7,8 54zł
1,2,3,4,12,13 6zł
1,2,3,4,9,10 6zł
1,2,3,5,7,10 54zł
1,2,3,6,8,9 6zł
1,2,3,11,13,14 2zł
1,2,4,5,7,9 54zł
1,2,4,5,12,14 6zł
1,2,4,6,8,10 6zł
1,2,5,6,7,8 54zł
1,2,5,11,12,13 2zł
1,2,5,8,9,10 2zł
1,2,6,7,9,10 6zł
1,3,4,5,8,10 6zł
1,3,4,6,7,9 54zł
1,3,4,11,12,14 2zł
1,3,5,7,8,9 6zł
1,3,5,12,13,14 2zł
1,3,5,6,9,10 6zł
1,3,6,7,8,10 6zł
1,4,5,6,7,10 54zł
1,4,5,6,8,9 6zł
1,4,5,11,13,14 2zł
1,4,7,8,9,10c 2zł
2,3,4,5,8,9 6zł
2,3,4,5,13,14 6zł
2,3,4,6,7,10 54zł
2,3,5,6,7,9 54zł
2,3,5,11,12,14 2zł
2,3,5,6,8,10 6zł
2,3,7,8,9,10 2zł
2,4,5,7,8,10 6zł
2,4,5,6,9,10 6zł
2,4,6,7,8,9 6zł
2,4,11,12,13,14
2,4,5,7,9,10 6zł
3,4,5,6,7,8 54zł
3,4,5,11,12,13 2zł
3,4,6,8,9,10 2zł
5,6,7,8,9,10 2zł
6,7,8,9,10,11
6,7,8,9,12,13
6,7,8,11,13,14
6,7,9,10,12,13
6,7,9,11,12,14
6,7,10,11,12,13
6,8,9,11,12,14
6,8,10,12,13,14
6,9,10,11,13,14
7,8,9,10,13,14
7,8,10,11,12,14
7,9,11,12,13,14
8,9,10,11,12,13


koszt gry 5 linii*180 zł=900 zł

--- wpis edytowano 2017-10-23 22:20 ---

2017-10-23 (22:25)

statusqbam
Data rejestracji: 2017-08-03
Ilość postów: 986

15384
wpis nr 1 118 270

wygrana w powyższym schemacie:1274 zł czyli 374 zł zysku.

Przypominam warunek:
trzeba trafić 1 raz 7/14 z jednego z pieciu worków po 14 liczb

Oprócz gwarancji moim zdaniem powinien zostać zawsze ustalony warunek graniczny dla sensowności zastosowania systemu.
Nie wiem jaki, ale np ,,prawdopodobieństwo uzyskania zwrotu 100%"

--- wpis edytowano 2017-10-23 22:29 ---

| Dodaj wpis w tym temacie | Spis tematów | Wyniki lottoStrona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wyślij prywatną wiadomość do admina

Statystyka forum:    
Piszących osób w ostatnich 30 dniach: 206 Ilość tematów: 3780 Ilość odsłon tematów: 47076142 Ilość wypowiedzi: 1101661