Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 210 211
Wyślij prywatną wiadomość do admina

moje ... oprogramowanie


2018-04-15 (23:31)

status777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 12307

1386
wpis nr 1 162 198

Robin Hood > jeszcze dalej "na haju"

Oczywiście ja już wytrzeźwiałem,
sprawdzanie matryc rozpisów ,przez 200-tys prób losowych
powoduje,że .. każda matryca z bliźniaczym v,b,k
daje zwrot na poziomie "mniej więcej" tożsamym..

a przecież nie o to chodziło...
wiadomo ,wszystko się zrówna ,
swoje zrobią średnia wygranych i stały koszt na takim 200-km odcinku

Wtedy czy to rozpis ala Robin czy ala kleszek ...... wsio ryba

a tak w rzeczywistości nie jest

No .... ale po kilku drinkach ,i postach Robina..... to
można stracić "ostrość widzenia "


--- wpis edytowano 2018-04-15 23:31 ---

2018-04-16 (00:31)

status777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 12307

1386
wpis nr 1 162 203

kleszek
i porównałem go
w "moim teście" z jednym z moich systemów :
GwReal.[4]= 39,7058823529412 %

01 02 03 04 07 13 14 16 17
01 02 06 07 08 11 15 16 18
01 03 04 05 06 08 10 11 13
01 03 09 10 12 13 15 16 18
01 04 05 08 12 14 15 17 18
02 03 05 08 09 11 12 16 17
02 04 05 06 09 10 14 16 18
02 05 06 07 10 12 13 15 17
03 04 06 07 09 11 12 14 15
07 08 09 10 11 13 14 17 18

Sprawdzone: 43758-komb. [8]-ek
Traf. 0/9 : 1822696
Traf. 1/9 : 1591567
Traf. 2/9 : 1611421
Traf. 3/9 : 1422887
Traf. 4/9 : 940990
Traf. 5/9 : 393111
Traf. 6/9 : 85787
Traf. 7/9 : 7787
Traf. 8/9 : 194


Suma pln: 56.000.448-pln
Obliczenia dla Hit gwarancji: 39,70588

========================================

na random.org losowy zestaw:
GwReal.[4]= 33,8562091503268 %

01 02 03 05 10 12 13 14 15
01 02 05 10 11 13 16 17 18
01 02 08 09 10 11 12 17 18
02 03 04 06 09 10 11 16 17
02 04 07 08 09 13 15 16 17
02 04 07 08 10 12 14 15 16
03 04 05 07 10 12 13 14 16
03 04 07 10 11 12 13 16 17
04 06 07 10 11 12 15 17 18
05 06 09 10 11 15 16 17 18

Sprawdzone: 43758-komb. [8]-ek
Traf. 0/9 : 2014776
Traf. 1/9 : 1640456
Traf. 2/9 : 1593556
Traf. 3/9 : 1313340
Traf. 4/9 : 866237
Traf. 5/9 : 361972
Traf. 6/9 : 78746
Traf. 7/9 : 7176
Traf. 8/9 : 181


Suma pln: 53.482.090-pln
Obliczenia dla Hit gwarancji: 33,85620

Obliczenia dla Hit gwarancji: 33,85620

==========================================

Jak widzisz kleszek
jednoznacznie przegrywa losowy zestaw

Porównanie polegało na sprawdzeniu matrycy
przez dodanie sum wygranych kolejnych 8-ek

tak jakby wylosowano po kolei te ósemki...

--- wpis edytowano 2018-04-16 00:32 ---

2018-04-16 (01:20)

status777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 12307

1386
wpis nr 1 162 209

To jednak ... również nie jest dobry sposób porównania
bo użyte w rozpisie "zdublowane" np ósemki liczb
zafałszują wynik sumy.

dobrej nocki
już mamy poniedziałek
2018-04-16 (11:34)

statusfair_play
Data rejestracji: 2016-05-12
Ilość postów: 2033

14865
wpis nr 1 162 261

777ch>

Mam pewien problem.
Wywołuję po sobie dwie procedury: losuj() i wczytaj()
Procedura losuj() uruchamia generator Amadeusa i wynik zapisuje do pliku txt.
Procedura wczytaj() wczytuje dane z pliku txt.
Jednak procedura wczytaj() startuje za szybko, gdy plik txt nie jest jeszcze kompletnie zapisany i pojawia się bląd odczytu.
Można pomiędzy te procedury wstawić sleep(milisekund), ale raz plik txt ma 10 linii innym razem 1000 linii, więc ta minimalna potrzebna zwłoka jest różna.
Jak stwierdzić, że plik txt został kompletnie zapisany i dopiero wtedy wywołać procedurę wczytaj() ?
2018-04-16 (11:52)

statuskleszek
Data rejestracji: 2006-05-27
Ilość postów: 2311

2047
wpis nr 1 162 267

>>> sprawdzanie matryc rozpisów ,przez 200-tys prób losowych
powoduje,że .. każda matryca z bliźniaczym v,b,k
daje zwrot na poziomie "mniej więcej" tożsamym.. <<<

Dlatego też, po raz kolejny napiszę, że porównywanie "siły" systemu, pod kątem wypłat za trafienie nie jest (moim zdaniem) metodą wiarygodną. Im więcej będzie prób, to cyt.

"wszystko się zrówna ,
swoje zrobią średnia wygranych i stały koszt na takim 200-km odcinku

Wtedy czy to rozpis ala Robin czy ala kleszek ...... wsio ryba

a tak w rzeczywistości nie jest"

No, nie jest, co udowodniłem w poście 'wpis nr 1 161 855' str.210, testując system losowy z moim, gdzie wynik "siły" systemu jednoznacznie wskazał na zwycięzcę. Wszystko zależy od metody przyjętej do testowania rozpisów.
Ale można też, jak twierdzi Robin Hood, wziąśc 10 losowań, coś tam posprawdzać i twierdzić, że cyt. " Nie ma rozpisów lepszych i gorszych przy sprawdzaniu", bo żaden z "rozpisów nie obronił się trafieniem".
A więc cyt. "Temat wyczerpany"
>>> Rozpisy..systemy......trochę to zaczyna być nudne.... <<<
a ja cyt. " po cichutku, na paluszkach wycofuję się z tych "nudności"
Ja już znalazłem swój sposób na testowanie rozpisów. Dzięki wielkiej pracy kolegi fair_play ( za którą jeszcze raz dziękuję), mam świetne narzędzie, dzięki któremu mogę porównywać systemy wg. swojego pomysłu. Na moje potrzeby ten arkusz w zupełności wystarcza.
2018-04-16 (12:04)

status777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 12307

1386
wpis nr 1 162 270

kleszek> no to jest ok.

fair_play

można sprawdzać czy plik przyrasta ,[ file size ]

ale to juz wiesz

to może spróbuj

If FileInUse(sPath & sFileName) Then
'read / write file in use ,nie można wywołać makra wywołaj
'zrób coś ..... np. goto xx
Else
'nie w użyciu
'wywołaj'uruchom makro
End If
=======================
paskal

function IsFileInUse(FileName: TFileName): Boolean;
var
HFileRes: HFILE;
begin
Result := False;
if not FileExists(FileName) then Exit;
HFileRes := CreateFile(PChar(FileName),
GENERIC_READ or GENERIC_WRITE,
0,
nil,
OPEN_EXISTING,
FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
0);
Result := (HFileRes = INVALID_HANDLE_VALUE);
if not Result then
CloseHandle(HFileRes);
end;
=============================================
excel

Function FileInUse(sFileName As String) As Boolean
On Error Resume Next
Open sFileName For Binary Access Read Lock Read As #1
Close #1
FileInUse = IIf(Err.Number > 0, True, False)
On Error GoTo 0
End Function


test


Private Sub TestFileInUse()
Dim sPath As String
Dim sFileName As String

'change as required
sPath = "S:\MyFolder\MyFolder2\"
sFileName = "FileName.xlsx"

If FileInUse(sPath & sFileName) Then
'read / write file in use
'do something
Else
'all ok
'do something else
End If
End Sub
2018-04-16 (12:45)

status777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 12307

1386
wpis nr 1 162 276

Jak stwierdzić, że plik txt został kompletnie zapisany i dopiero wtedy wywołać procedurę wczytaj() ?

Jeśli Amadeusz zastosował nadpisywanie linni
to będzie trudno ,
bo proces

assignFile(plik, 'Plik.txt');
append(plik);
writeln(plik, 'kolejna linia rozpisu');
CloseFile(plik);

trwa tak szybko ,
że funkcja w excelu tego nie wykryje.........

2018-04-16 (22:08)

statussindbad
Data rejestracji: 2008-10-13
Ilość postów: 13765

3794
wpis nr 1 162 413

Czemu nie piszecie w Pascalu.
Według mnie generator MT jest lepszy w arkuszu.


Free Basic

' Generator Mersenne Twister
' Data : 16.04.2008
' (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

Dim Shared MT(623) As Uinteger
Dim Shared mti As Integer = 0

' Inicjuje MT[]
'--------------
Sub InicjujMT(Byval x0 As Uinteger)

Dim i As Integer, x As Ulongint

MT(0) = x0
For i = 1 To 623
x = MT(i-1)
x = (23023 * x) And &HFFFFFFFF
x = ( 3 * x) And &HFFFFFFFF
MT(i) = x
Next
End Sub

' Inicjuje MT wartościami losowymi
'---------------------------------
Sub UprzypadkowijMT()
InicjujMT(Timer * 1000)
End Sub

' Generator Mersenne Twister
'--------------------------
Function MersenneTwister() As Uinteger

Dim MA(1) As Uinteger => {0,&H9908B0DF}
Dim y As Uinteger
Dim As Integer i1,i397

i1 = mti + 1: If i1 > 623 Then i1 = 0
i397 = mti + 397: If i397 > 623 Then i397 -= 624
y = (MT(mti) And &H80000000) Or (MT(i1) And &H7FFFFFFF)
MT(mti) = MT(i397) Xor (y Shr 1) Xor MA(y And 1)
y = MT(mti)
y = y Xor ( y Shr 11)
y = y Xor ((y Shl 7) And &H9D2C5680)
y = y Xor ((y Shl 15) And &HEFC60000)
y = y Xor ( y Shr 18)
mti = i1
MersenneTwister = y
End Function

Dim As Integer a,b,i,n

UprzypadkowijMT()

Open Cons For Input As #1

Input #1,a,b,n

Close #1

For i = 1 To n
Print a + (MersenneTwister() Mod (b - a + 1));
Next

Print

End

--- wpis edytowano 2018-04-16 22:08 ---

2018-04-17 (10:46)

status777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 12307

1386
wpis nr 1 162 481

sindbad
Ja aktualnie rzadko coś piszę w vb
a koledzy farplay i kleszek testują rozpisy w excelu ,
ale na bazie danych losowych z generatora ISAAC{Boba Jenkinsa}
2018-04-17 (11:22)

statuskleszek
Data rejestracji: 2006-05-27
Ilość postów: 2311

2047
wpis nr 1 162 492

Jest tak jak pisze 777ch, testujemy zestawy na bazie danych z generatora ISAAC. Nie sądzę, aby wygenerowane wyniki z Mersenne Twister były inne niż te z ISAAC-a, choć swoją drogą myślę, że takie prównanie byłoby ciekawym doświadczeniem. Z drugiej strony, już wyniki z excelowego randomizera są zbliżone do ISAAc-a. Przykładowy wynik bitew 2 systemów w moim arkuszu:
349--15--360
331--12--381
--------------------------
347--10--367
329--09--386
Pierwsze dwa wyniki są z wykorzystania randomizera excelowskiego, dwa pod kreską z ISAAC-a. Ja tu nie widzę żadnej różnicy w wynikach. Sądzę, że z Twistera wyniki byłyby podobne. Nawet tego nie sprawdzę. Sam kod podany przez sindbada niewiele mi mówi. Pewnie trzeba go jakoś skompilować, ale to juz poza moim zasięgiem. Jest dobrze jak jest, a jak mówi przysłowie, lepsze jest wrogiem dobrego

--- wpis edytowano 2018-04-17 11:23 ---

2018-04-18 (14:55)

statusvidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 4314

449
wpis nr 1 162 776

Lepsze jest wrogiem dobrego, bo dobre już przeczuwa, że oto nadchodzi kres jego panowania. Tako rzecze Zarathustra

--- wpis edytowano 2018-04-18 14:57 ---

2018-04-19 (10:01)

statusedi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 25795

2623
wpis nr 1 162 998

Jako wspomaganie grających w nową grę MILLIONDAY, gdzie typuje się spośród 55 liczb skreślając w zakładzie 5 - na włoskim forum user C-64 zamieścił program o tej samej nazwie co gra czyli MILLIONDAY i jest on do ściągnięcia z 1. wpisu w tym wątku:
http://wheels.forumcommunity.net/?t=60563164

zaś podgląd tego programu oraz jego licznych funkcji - w tym generowanie systemów strefowych, wybór rodzaju rozpisu jako system pełny lub skrócony z gwarancją N-1, N-2 czy N-3 oraz wielu innych możliwości - mamy tu:

https://postimg.cc/image/jvvpqrr3r/

UWAGA: sam tego programu jeszcze nie testowałem, tak więc na ten moment nie mogę nic powiedzieć np. o tym jak w nim wygenerowane systemy mają się do znanych aktualnych rekordów, we wszystkich ich kategoriach od LJCR, poprzez WEEF a na strefowych zgromadzonych w wątku "Systemy strefowe by 777ch" kończąc...

--- wpis edytowano 2018-04-19 10:16 ---

2018-04-19 (10:25)

statusedi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 25795

2623
wpis nr 1 163 010


Jako wspomaganie grających w nową grę MILLIONDAY, gdzie typuje się spośród 55 liczb skreślając w zakładzie 5 - na włoskim forum user C-64 zamieścił program o tej samej nazwie co gra czyli MILLIONDAY i jest on do ściągnięcia z 1. wpisu w tym wątku:
http://wheels.forumcommunity.net/?t=60563164
download: Scarica allegata

zaś podgląd tego programu oraz jego licznych funkcji - w tym generowanie systemów strefowych, wybór rodzaju rozpisu jako system pełny lub skrócony z gwarancją N-1, N-2 czy N-3 oraz wielu innych możliwości - mamy tu:

https://postimg.cc/image/jvvpqrr3r/

UWAGA: sam tego programu jeszcze nie testowałem, tak więc na ten moment nie mogę nic powiedzieć np. o tym jak w nim wygenerowane systemy mają się do znanych aktualnych rekordów, we wszystkich ich kategoriach od LJCR, poprzez WeEf a na strefowych zgromadzonych w wątku "Systemy strefowe by 777ch" kończąc...
2018-04-19 (11:51)

status777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 12307

1386
wpis nr 1 163 056

Edi8

wybacz,skasowałem kilka postów ,bo nic nie wnosiły do tematu
a ponieważ
7. NIE KRADNIJ.

a dla mnie to kradzież ,
a skoro zen kradzież toleruje.
.....więc zablokowałem zena.
2018-04-19 (11:52)

statusedi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 25795

2623
wpis nr 1 163 058

OK
2018-04-20 (13:56)

statusfair_play
Data rejestracji: 2016-05-12
Ilość postów: 2033

14865
wpis nr 1 163 323

Koledzy

Przypomniało mi się takie żartobliwe powiedzonko jednego ze znajomych "na pochyłe drzewo...to i Salomon nie naleje" .

I spowodowało taką refleksję. My tutaj gadu-gadu o gwarancjach, systemach (rozpisach, matrycach), które lepsze, które gorsze; czy lepiej "18 po 9" czy "20 po 10". Ale wszystkie te rozważania psu na budę, jeśli pod te matryce nie podstawimy właściwych liczb. I chyba należałoby wrócić do sposobu "znalezienia" tych liczb.

Z pewnością zaraz odezwą się qbam czy Robin Hood z teorią, że rachunku prawdopodobieństwa nie da się przeskoczyć.
Wg. teorii rzucając montą 100 razy powinniśmy 50 razy otrzymać orzełka i 50 razy reszkę. To przy rzutach na stole. A co z rzutami na piasku na plaży ? Jakie jest prawdopodobieństwo że moneta stanie "na sztorc" ?
Tak więc teoria sobie, a praktyka sobie. Np. czy teoria prawdopodobieństwa uwzględniała, że za czasów wielokolorowych kul w Multilotku, srebrny kolor kul był przez maszynę losującą dyskryminowany.

Wróćmy więc do "poszukiwania" liczb, a znalazłszy dopiero podstawiajmy

Pozdrawiam
2018-04-20 (14:12)

statusRobin Hood
Data rejestracji: 2009-07-12
Ilość postów: 2974

4895
wpis nr 1 163 332

Mam pilne teraz prace lecz zajrzałem.
Ponieważ jak zapowiedziałem pisać tu już nie będę
( co nie oznacza że definitywnie jak miał nadzieję kleszek )
więc zacytuje :

>>Z pewnością zaraz odezwą się qbam czy Robin Hood z teorią, że rachunku prawdopodobieństwa nie da się przeskoczyć. <<

Fair _play było czytać mnie uważnie.
Wszędzie dawałem wpisy o poszukiwaniach i dowodach
jak i o ile można przeskoczyć prawdopodobieństwo.
Bo przeskoczyć można lecz na krótkim dystansie ,potem zadyszka ,
znowu przeskoczenie i na całej bazie wychodzi niemal średnia prezesowska

Ten zacytowany wpis mój inteligentny translator przetłumaczył:
"jak groch o ścianę"
2018-04-20 (14:32)

status777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 12307

1386
wpis nr 1 163 337

Robin

Bo przeskoczyć można lecz na krótkim dystansie
--------------------------------------------------------

to wystarczy ,jeśli wpadnie zaliczenie XXL-plus
jeśli tylko XXL to zazwyczaj prezes górą .

Mnie zawsze najlepiej wychodziła gra na best grupę
z której brałem marudera ale ostatnio
coś spadły mi zaliczenia ilości wysokich trafień
wysokie liczę od 70% wzwyż.

Pomysłów nowych brak.

pozdrawiam
| Dodaj wpis w tym temacie | Spis tematów | Wyniki lottoStrona: 1 2 ... 210 211
Wyślij prywatną wiadomość do admina

Statystyka forum:    
Piszących osób w ostatnich 30 dniach: 183 Ilość tematów: 3861 Ilość odsłon tematów: 49814773 Ilość wypowiedzi: 1146338