Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 117 118
Wyślij prywatną wiadomość do admina

TEST Multi


2017-10-17 (14:32)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3412

13311
wpis nr 1 116 578

Wyniki Multi z 14

02,11,26,30,48,49,59 ............. 2/7 ..........
01,04,05,15,18,44,48 ............. 4/7 .......... 4 zł
02,11,14,45,62,66,70 ............. 2/7 ..........
04,43,44,45,66,70,74 ............. 1/7 ..........
46,66,69,70,74,76,77 ............. 1/7 ..........
Test Multi

03,05,06,22,27,50,63,65,76 ....... 3/9 ..........
05,07,25,34,46,55,61,65,68 ....... 1/9 ..........
02,11,27,30,40,48,53,66,80 ....... 4/9 PLUS ..... 6 zł
02,10,15,25,26,37,39,61,80 ....... 3/9 PLUS ..... 4 zł
02,15,25,26,39,61,62,73,80 ....... 4/9 PLUS ..... 6 zł04,19,48 ......................... 3/3 .......... 54 zł
14,29,57 ......................... 0/3 ..........
03,14,15 ......................... 2/3 .......... 2 zł
20,37,74 ......................... 0/3 ..........
28,37,74 ......................... 0/3 ..........
19,46,67 ......................... 1/3 ..........
15,16,60 ......................... 3/3 .......... 54 zł
15,16,40 ......................... 2/3 .......... 2 zł
22,31,60 ......................... 2/3 .......... 2 zł
20,37,74 ......................... 0/3 ..........07,09,31,53 ...................... 1/4 ..........
04,20,40,57 ...................... 1/4 ..........
14,29,36,57 ...................... 0/4 ..........
16,18,30,65 ...................... 1/4 ..........
04,19,38,48 ...................... 4/4 .......... 84 zł
05,20,22,56 ...................... 1/4 ..........
15,34,48,58 ...................... 2/4 .......... 2 zł
45,48,49,74 ...................... 1/4 ..........
04,15,20,25 ...................... 2/4 .......... 2 zł
04,25,32,42 ....................... 1/4 ..........
2017-10-17 (21:03)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3412

13311
wpis nr 1 116 686

Typy Multi na 22

02, 19, 22, 27, 38, 62, 71
02, 04, 10, 27, 53, 62, 71
46, 66, 69, 70, 74, 76, 77
04, 43, 44, 45, 66, 70, 74
02, 11, 14, 45, 62, 66, 70
Test Multi

22, 27, 37, 38, 48, 63, 66, 76, 80
02, 11, 17, 24, 53, 62, 64, 73, 74
02, 04, 17, 18, 44, 48, 60, 73, 78
02, 11, 15, 27, 30, 40, 48, 53, 80
03, 05, 06, 22, 27, 50, 63, 65, 76
01, 08, 14, 26, 32, 39, 61, 72, 80Test Mini Lotka 3x10

08, 09, 10, 13, 19, 23, 24, 26, 27, 35
01, 04, 08, 11, 12, 13, 21, 23, 26, 27
01, 04, 06, 08, 11, 12, 13, 16, 23, 27


powodzenia
2017-10-18 (12:20)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3412

13311
wpis nr 1 116 868

Wyniki Multi z 22

02,19,22,27,38,62,71 ............. 3/7 .......... 2 zł
02,04,10,27,53,62,71 ............. 1/7 ..........
46,66,69,70,74,76,77 ............. 2/7 ..........
04,43,44,45,66,70,74 ............. 4/7 .......... 4 zł
02,11,14,45,62,66,70 ............. 2/7 ..........
Test Multi

22,27,37,38,48,63,66,76,80 ....... 6/9 .......... 42 zł
02,11,17,24,53,62,64,73,74 ....... 1/9 ..........
02,04,17,18,44,48,60,73,78 ....... 3/9 ..........
02,11,15,27,30,40,48,53,80 ....... 2/9 ..........
03,05,06,22,27,50,63,65,76 ....... 3/9 ..........
01,08,14,26,32,39,61,72,80 ........ 3/9 PLUS ..... 4 zł


------------------------------------------------------------------------------------Typy Multi na 14

22, 34, 40, 59, 66, 70, 76
25, 34, 39, 47, 55, 68, 80
17, 25, 34, 46, 61, 63, 66
01, 07, 22, 27, 48, 54, 68
01, 06, 07, 08, 16, 22, 27
22, 27, 38, 62, 63, 66, 80
Test Multi

17, 19, 27, 44, 48, 58, 67, 70, 78
02, 17, 29, 44, 45, 48, 55, 67, 73
02, 15, 17, 22, 27, 44, 63, 66, 76
02, 11, 17, 24, 53, 62, 64, 73, 74
22, 27, 37, 38, 48, 63, 66, 76, 80


powodzenia
2017-10-18 (14:21)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3412

13311
wpis nr 1 116 882

Wynik Multi z 14

22,34,40,59,66,70,76 ............. 0/7 ..........
25,34,39,47,55,68,80 ............. 3/7 .......... 2 zł
17,25,34,46,61,63,66 ............. 1/7 ..........
01,07,22,27,48,54,68 ............. 1/7 ..........
01,06,07,08,16,22,27 ............. 2/7 ..........
22,27,38,62,63,66,80 ............. 1/7 ..........Test Multi

17,19,27,44,48,58,67,70,78 ....... 2/9 ..........
02,17,29,44,45,48,55,67,73 ....... 2/9 ..........
02,15,17,22,27,44,63,66,76 ....... 0/9 ..........
02,11,17,24,53,62,64,73,74 ....... 2/9 ..........
22,27,37,38,48,63,66,76,80 ........ 2/9 ..........


Natomiast piątki typowane w dniu wczorajszym na godz14 znów dały przyzwoitą wygraną


02,11,12,18,40 ................... 1/5 ..........
02,11,12,22,35 ................... 2/5 ..........
02,11,14,16,40 ................... 3/5 .......... 4 zł
02,09,14,18,40 ................... 2/5 ..........
02,11,14,22,30 ................... 3/5 .......... 4 zł
02,09,14,22,35 ................... 3/5 .......... 4 zł
02,11,15,16,35 ................... 3/5 .......... 4 zł
02,11,15,18,30 ................... 2/5 ..........
02,09,15,18,35 ................... 2/5 ..........
03,11,12,18,35 ................... 3/5 .......... 4 zł
03,11,14,16,35 ................... 5/5 .......... 700 zł
03,11,14,18,30 ................... 4/5 .......... 20 zł
03,09,14,18,35 .................... 4/5 .......... 20 zł


---------------------------------------------------------------------------------------------
2017-10-18 (20:07)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3412

13311
wpis nr 1 116 935

Typy Multi na 22

22, 27, 38, 62, 63, 66, 80
02, 09, 11, 26, 30, 47, 48
20, 22, 34, 40, 46, 59, 65
22, 34, 40, 59, 66, 70, 76
25, 34, 39, 47, 55, 68, 80
01, 02, 09, 10, 11, 15, 47

Test Multi

02, 17, 18, 37, 44, 45, 48, 55, 60
02, 11, 15, 27, 30, 40, 48, 53, 80
06, 10, 25, 43, 44, 45, 48, 53, 66
02, 04, 11, 12, 15, 17, 24, 62, 73
02, 11, 17, 24, 53, 62, 64, 73, 74
02, 15, 17, 22, 27, 44, 63, 66, 76Test Mini lotka 3x10

01, 04, 08, 11, 12, 13, 21, 23, 26, 27
08, 10, 12, 14, 15, 18, 24, 40, 41, 42
02, 08, 14, 23, 25, 27, 31, 35, 39, 42


powodzenia
2017-10-19 (13:40)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3412

13311
wpis nr 1 117 072

Wyniki Multi z 22

22,27,38,62,63,66,80 ............. 2/7 ..........
02,09,11,26,30,47,48 ............. 4/7 .......... 4 zł
20,22,34,40,46,59,65 ............. 2/7 ..........
22,34,40,59,66,70,76 ............. 2/7 PLUS ..... 8 zł
25,34,39,47,55,68,80 ............. 2/7 ..........
01,02,09,10,11,15,47 ............. 1/7 ..........Test Multi

02,17,18,37,44,45,48,55,60 ....... 2/9 ..........
02,11,15,27,30,40,48,53,80 ....... 4/9 .......... 2 zł
06,10,25,43,44,45,48,53,66 ....... 4/9 .......... 2 zł
02,04,11,12,15,17,24,62,73 ....... 1/9 ..........
02,11,17,24,53,62,64,73,74 ....... 2/9 ..........
02,15,17,22,27,44,63,66,76 ........ 2/9 ..........------------------------------------------------------------------------------------------Typy Multi na 14

02, 04, 11, 24, 25, 27, 34
04, 11, 25, 44, 54, 66, 70
03, 09, 17, 25, 47, 55, 80
22, 27, 38, 62, 63, 66, 80
03, 05, 09, 10, 11, 14, 47
Test Multi

02, 17, 18, 37, 44, 45, 48, 55, 60
04, 17, 18, 27, 35, 44, 66, 70, 74
01, 02, 11, 27, 30, 40, 48, 50, 53
11, 16, 19, 27, 28, 40, 54, 57, 70
03, 11, 16, 27, 38, 40, 53, 70, 7704,19,48
14,29,57
03,14,15
20,37,74
28,37,74
19,46,67
15,16,60
15,16,40
22,31,60
20,37,74


07,09,31,53
04,20,40,57
14,29,36,57
16,18,30,65
04,19,38,48
05,20,22,56
15,34,48,58
45,48,49,74
04,15,20,25
04,25,32,42


powodzenia
2017-10-19 (18:57)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3412

13311
wpis nr 1 117 127

Wyniki Multi z 14

02,04,11,24,25,27,34 ............. 1/7 ..........
04,11,25,44,54,66,70 ............. 3/7 .......... 2 zł
03,09,17,25,47,55,80 ............. 1/7 ..........
22,27,38,62,63,66,80 ............. 3/7 .......... 2 zł
03,05,09,10,11,14,47 ............. 2/7 ..........
Test Multi

02,17,18,37,44,45,48,55,60 ....... 1/9 ..........
04,17,18,27,35,44,66,70,74 ....... 4/9 .......... 2 zł
01,02,11,27,30,40,48,50,53 ....... 1/9 ..........
11,16,19,27,28,40,54,57,70 ....... 4/9 .......... 2 zł
03,11,16,27,38,40,53,70,77 ....... 2/9 ..........04,19,48 ......................... 1/3 ..........
14,29,57 ......................... 0/3 ..........
03,14,15 ......................... 0/3 ..........
20,37,74 ......................... 2/3 .......... 2 zł
28,37,74 ......................... 1/3 ..........
19,46,67 ......................... 1/3 ..........
15,16,60 ......................... 1/3 ..........
15,16,40 ......................... 0/3 ..........
22,31,60 ......................... 1/3 ..........
20,37,74 ......................... 2/3 .......... 2 zł07,09,31,53 ...................... 0/4 ..........
04,20,40,57 ...................... 1/4 ..........
14,29,36,57 ...................... 0/4 ..........
16,18,30,65 ...................... 0/4 ..........
04,19,38,48 ...................... 1/4 ..........
05,20,22,56 ...................... 2/4 .......... 2 zł
15,34,48,58 ...................... 0/4 ..........
45,48,49,74 ...................... 1/4 ..........
04,15,20,25 ...................... 1/4 ..........
04,25,32,42 ....................... 0/4 ..........-----------------------------------------------------------------------------------


Typy Multi na 22

09, 18, 40, 42, 45, 46, 55
18, 40, 42, 45, 46, 54, 65
04, 11, 25, 44, 54, 66, 70
22, 27, 38, 62, 63, 66, 80
03, 10, 22, 38, 62, 63, 77Test Multi

16, 27, 33, 38, 40, 46, 48, 53, 77
02, 04, 17, 18, 44, 45, 48, 60, 78
02, 17, 18, 37, 44, 45, 48, 55, 60
01, 02, 11, 27, 30, 40, 48, 50, 53
03, 05, 11, 16, 17, 33, 38, 48, 7704,19,48
14,29,57
03,14,15
20,37,74
28,37,74
19,46,67
15,16,60
15,16,40
22,31,60
20,37,74


07,09,31,53
04,20,40,57
14,29,36,57
16,18,30,65
04,19,38,48
05,20,22,56
15,34,48,58
45,48,49,74
04,15,20,25
04,25,32,42


Test Mini lotka 3x10

01, 04, 08, 11, 12, 13, 21, 23, 26, 27
08, 10, 12, 14, 15, 18, 24, 40, 41, 42
02, 08, 14, 23, 25, 27, 31, 35, 39, 42


powodzenia
2017-10-20 (13:16)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3412

13311
wpis nr 1 117 312

Wyniki Multi z 22

09,18,40,42,45,46,55 ............. 1/7 ..........
18,40,42,45,46,54,65 ............. 1/7 ..........
04,11,25,44,54,66,70 ............. 1/7 ..........
22,27,38,62,63,66,80 ............. 5/7 .......... 20 zł
03,10,22,38,62,63,77 ............. 3/7 .......... 2 zł
Test Multi

16,27,33,38,40,46,48,53,77 ....... 3/9 ..........
02,04,17,18,44,45,48,60,78 ....... 0/9 ..........
02,17,18,37,44,45,48,55,60 ....... 0/9 ..........
01,02,11,27,30,40,48,50,53 ....... 2/9 ..........
03,05,11,16,17,33,38,48,77 ....... 2/9 ..........04,19,48 ......................... 0/3 ..........
14,29,57 ......................... 0/3 ..........
03,14,15 ......................... 0/3 ..........
20,37,74 ......................... 0/3 ..........
28,37,74 ......................... 1/3 PLUS ..... 18 zł
19,46,67 ......................... 1/3 ..........
15,16,60 ......................... 0/3 ..........
15,16,40 ......................... 0/3 ..........
22,31,60 ......................... 1/3 ..........
20,37,74 ......................... 0/3 ..........07,09,31,53 ...................... 1/4 ..........
04,20,40,57 ...................... 0/4 ..........
14,29,36,57 ...................... 0/4 ..........
16,18,30,65 ...................... 0/4 ..........
04,19,38,48 ...................... 1/4 ..........
05,20,22,56 ...................... 3/4 .......... 8 zł
15,34,48,58 ...................... 0/4 ..........
45,48,49,74 ...................... 0/4 ..........
04,15,20,25 ...................... 0/4 ..........
04,25,32,42 ....................... 0/4 ..........


--------------------------------------------------------------------------------Typy Multi na 14

04, 09, 11, 18, 44, 66, 74
04, 09, 25, 43, 44, 45, 66
04, 11, 25, 44, 54, 66, 70
02, 05, 16, 22, 28, 38, 62
02, 05, 14, 16, 19, 22, 38Test Multi

01, 02, 11, 15, 25, 32, 48, 50, 80
08, 14, 18, 22, 27, 56, 62, 70, 76
08, 14, 17, 22, 27, 38, 56, 62, 76
08, 14, 22, 27, 38, 56, 60, 62, 7604,19,48
14,29,57
03,14,15
20,37,74
28,37,74
19,46,67
15,16,60
15,16,40
22,31,60
20,37,74


07,09,31,53
04,20,40,57
14,29,36,57
16,18,30,65
04,19,38,48
05,20,22,56
15,34,48,58
45,48,49,74
04,15,20,25
04,25,32,42


powodzenia
2017-10-20 (20:15)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3412

13311
wpis nr 1 117 402

Wyniki Multi z 14

04,09,11,18,44,66,74 ............. 1/7 ..........
04,09,25,43,44,45,66 ............. 1/7 ..........
04,11,25,44,54,66,70 ............. 0/7 ..........
02,05,16,22,28,38,62 ............. 3/7 PLUS ..... 8 zł
02,05,14,16,19,22,38 ............. 3/7 PLUS ..... 8 zł
Test Multi

01,02,11,15,25,32,48,50,80 ....... 2/9 PLUS ..... 4 zł
08,14,18,22,27,56,62,70,76 ....... 3/9 ..........
08,14,17,22,27,38,56,62,76 ....... 5/9 .......... 8 zł
08,14,22,27,38,56,60,62,76 ....... 4/9 .......... 2 zł04,19,48 ......................... 1/3 ..........
14,29,57 ......................... 1/3 ..........
03,14,15 ......................... 0/3 ..........
20,37,74 ......................... 2/3 .......... 2 zł
28,37,74 ......................... 1/3 ..........
19,46,67 ......................... 0/3 ..........
15,16,60 ......................... 0/3 ..........
15,16,40 ......................... 0/3 ..........
22,31,60 ......................... 1/3 ..........
20,37,74 ......................... 2/3 .......... 2 zł07,09,31,53 ...................... 0/4 ..........
04,20,40,57 ...................... 2/4 .......... 2 zł
14,29,36,57 ...................... 1/4 ..........
16,18,30,65 ...................... 0/4 ..........
04,19,38,48 ...................... 2/4 .......... 2 zł
05,20,22,56 ...................... 3/4 .......... 8 zł
15,34,48,58 ...................... 1/4 ..........
45,48,49,74 ...................... 2/4 .......... 2 zł
04,15,20,25 ...................... 1/4 ..........
04,25,32,42 ....................... 0/4 ..........


-----------------------------------------------------------------------------------------


Typy Multi na22

15, 17, 25, 29, 52, 66, 80
08, 20, 22, 27, 47, 56, 76
03, 04, 23, 36, 44, 50, 74
02, 03, 06, 12, 26, 41, 48
21, 22, 27, 38, 47, 56, 62
Test Multi

02, 15, 25, 26, 39, 61, 66, 73, 80
07, 14, 25, 39, 47, 61, 72, 73, 80
04, 10, 15, 21, 25, 59, 60, 65, 66
02, 05, 15, 17, 22, 44, 63, 66, 74
05, 17, 22, 27, 46, 63, 66, 74, 76Test Mini lotka 3x10

01, 04, 08, 11, 12, 13, 21, 23, 26, 27
08, 10, 12, 14, 15, 18, 24, 40, 41, 42
02, 08, 14, 23, 25, 27, 31, 35, 39, 42


powodzenia

2017-10-21 (09:36)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3412

13311
wpis nr 1 117 510

wyniki Multi z 22

15,17,25,29,52,66,80 ............. 3/7 PLUS ..... 8 zł
08,20,22,27,47,56,76 ............. 0/7 ..........
03,04,23,36,44,50,74 ............. 1/7 ..........
02,03,06,12,26,41,48 ............. 2/7 ..........
21,22,27,38,47,56,62 ............. 1/7 ..........Test Multi

02,15,25,26,39,61,66,73,80 ....... 3/9 ..........
07,14,25,39,47,61,72,73,80 ....... 3/9 ..........
04,10,15,21,25,59,60,65,66 ....... 4/9 .......... 2 zł
02,05,15,17,22,44,63,66,74 ....... 3/9 ..........
05,17,22,27,46,63,66,74,76 ........ 3/9 ..........-------------------------------------------------------------------------------------------


Typy Multi na 14

07, 08, 18, 21, 33, 39, 72
06, 08, 20, 50, 57, 74, 76
15, 17, 25, 29, 52, 66, 80
08, 20, 22, 27, 47, 56, 76
21, 22, 27, 38, 47, 56, 62
Test Multi

03, 06, 11, 15, 25, 48, 63, 71, 80
10, 25, 26, 37, 39, 61, 68, 71, 80
07, 14, 25, 39, 47, 61, 72, 73, 80
06, 22, 27, 40, 43, 48, 53, 55, 80
05, 06, 20, 40, 48, 53, 55, 74, 80
02, 06, 11, 20, 26, 43, 48, 53, 75


powodzenia
2017-10-21 (21:16)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3412

13311
wpis nr 1 117 717

Wyniki Multi z 14

07,08,18,21,33,39,72 ............. 0/7 ..........
06,08,20,50,57,74,76 ............. 3/7 .......... 2 zł
15,17,25,29,52,66,80 ............. 1/7 ..........
08,20,22,27,47,56,76 ............. 2/7 ..........
21,22,27,38,47,56,62 ............. 0/7 ..........
Test Multi

03,06,11,15,25,48,63,71,80 ....... 5/9 .......... 8 zł
10,25,26,37,39,61,68,71,80 ....... 0/9 ..........
07,14,25,39,47,61,72,73,80 ....... 0/9 ..........
06,22,27,40,43,48,53,55,80 ....... 2/9 ..........
05,06,20,40,48,53,55,74,80 ....... 3/9 ..........
02,06,11,20,26,43,48,53,75 ........ 4/9 .......... 2 złTrójki i czwórki bez rewelacji ale zawsze coś

04,19,48 ......................... 3/3 .......... 54 zł
14,29,57 ......................... 0/3 ..........
03,14,15 ......................... 2/3 .......... 2 zł
20,37,74 ......................... 1/3 ..........
28,37,74 ......................... 0/3 ..........
19,46,67 ......................... 1/3 ..........
15,16,60 ......................... 2/3 .......... 2 zł
15,16,40 ......................... 1/3 ..........
22,31,60 ......................... 2/3 .......... 2 zł
20,37,74 ......................... 1/3 ..........07,09,31,53 ...................... 1/4 ..........
04,20,40,57 ...................... 2/4 .......... 2 zł
14,29,36,57 ...................... 1/4 ..........
16,18,30,65 ...................... 1/4 ..........
04,19,38,48 ...................... 3/4 .......... 8 zł
05,20,22,56 ...................... 1/4 ..........
15,34,48,58 ...................... 2/4 .......... 2 zł
45,48,49,74 ...................... 2/4 .......... 2 zł
04,15,20,25 ...................... 3/4 .......... 8 zł
04,25,32,42 ....................... 2/4 PLUS ..... 16 zł-----------------------------------------------------------------------------------------Typy Multi na 22

04, 06, 30, 44, 50, 51, 74
08, 20, 22, 27, 47, 56, 76
15, 17, 25, 29, 52, 66, 80
02, 06, 11, 19, 30, 33, 48
03, 22, 27, 38, 62, 63, 66
03, 09, 17, 25, 47, 55, 80
22, 27, 38, 62, 63, 66, 80
Test Multi

01, 02, 08, 12, 26, 48, 56, 60, 64
02, 10, 25, 37, 39, 61, 68, 71, 80
07, 14, 25, 39, 47, 61, 72, 73, 80
10, 25, 26, 37, 39, 61, 68, 71, 80
01, 02, 11, 15, 26, 30, 44, 48, 60Test Mini lotka 3x10

01, 04, 08, 11, 12, 13, 21, 23, 26, 27
08, 10, 12, 14, 15, 18, 24, 40, 41, 42
02, 08, 14, 23, 25, 27, 31, 35, 39, 42


powodzenia
2017-10-22 (12:48)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3412

13311
wpis nr 1 117 812

Wyniki Multi z 22

04,06,30,44,50,51,74 ............. 4/7 .......... 4 zł
08,20,22,27,47,56,76 ............. 2/7 ..........
15,17,25,29,52,66,80 ............. 1/7 ..........
02,06,11,19,30,33,48 ............. 4/7 .......... 4 zł
03,22,27,38,62,63,66 ............. 2/7 ..........
03,09,17,25,47,55,80 ............. 2/7 ..........
22,27,38,62,63,66,80 ............. 3/7 .......... 2 zł
Test Multi

01,02,08,12,26,48,56,60,64 ....... 2/9 PLUS ..... 4 zł
02,10,25,37,39,61,68,71,80 ....... 3/9 ..........
07,14,25,39,47,61,72,73,80 ....... 3/9 ..........
10,25,26,37,39,61,68,71,80 ....... 2/9 ..........
01,02,11,15,26,30,44,48,60 ........ 3/9 ..........Test Mini lotka 3x10

01,04,08,11,12,13,21,23,26,27 ... 2/10 ..........
08,10,12,14,15,18,24,40,41,42 ... 1/10 ..........
02,08,14,23,25,27,31,35,39,42 .... 3/10 .......... 380 zł


-------------------------------------------------------------------------------------------


Typy Multi na 14

02, 07, 12, 21, 22, 38, 48
04, 06, 44, 50, 51, 74, 77
02, 11, 24, 27, 40, 64, 74
08, 20, 22, 27, 47, 56, 76
01, 02, 03, 04, 15, 19, 48
06, 11, 20, 30, 33, 44, 74
Test Multi

10, 25, 26, 37, 39, 61, 68, 71, 80
20, 22, 27, 37, 47, 62, 69, 70, 76
02, 10, 25, 37, 39, 61, 68, 71, 80
01, 02, 11, 15, 26, 30, 44, 48, 60
01, 04, 13, 15, 18, 41, 60, 66, 74
02, 22, 33, 38, 50, 62, 63, 69, 77powodzenia
2017-10-22 (14:27)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3412

13311
wpis nr 1 117 856

I jak tu nie zakląć , typowałem w dniu wczorajszym na godz 14 ( czasami powtarzam typowanie tym razem nie )


07,08,18,21,33,39,72 ............. 5/7 .......... 20 zł
06,08,20,50,57,74,76 ............. 2/7 ..........
15,17,25,29,52,66,80 ............. 1/7 ..........
08,20,22,27,47,56,76 ............. 5/7 .......... 20 zł
21,22,27,38,47,56,62 .............. 7/7 .......... 6 000 zł
2017-10-22 (19:50)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3412

13311
wpis nr 1 117 916

Wyniki Multi z 14

02,07,12,21,22,38,48 ............. 4/7 PLUS ..... 14 zł
04,06,44,50,51,74,77 ............. 1/7 ..........
02,11,24,27,40,64,74 ............. 1/7 ..........
08,20,22,27,47,56,76 ............. 1/7 ..........
01,02,03,04,15,19,48 ............. 2/7 ..........
06,11,20,30,33,44,74 ............. 1/7 ..........Test Multi

10,25,26,37,39,61,68,71,80 ....... 3/9 ..........
20,22,27,37,47,62,69,70,76 ....... 3/9 ..........
02,10,25,37,39,61,68,71,80 ....... 3/9 ..........
01,02,11,15,26,30,44,48,60 ....... 3/9 ..........
01,04,13,15,18,41,60,66,74 ....... 3/9 ..........
02,22,33,38,50,62,63,69,77 ........ 4/9 .......... 2 zł---------------------------------------------------------------------------------------------Typy Multi na 22

06, 11, 20, 30, 33, 44, 74
04, 06, 30, 44, 50, 51, 74
08, 20, 22, 27, 47, 56, 76
04, 06, 44, 50, 51, 74, 77
17, 22, 27, 39, 43, 47, 69
17, 19, 22, 23, 43, 47, 63
Test Multi

14, 20, 22, 27, 37, 38, 47, 62, 69
14, 20, 25, 37, 38, 39, 47, 61, 72
22, 27, 37, 38, 48, 63, 66, 76, 80
03, 22, 27, 37, 38, 62, 66, 77, 80
02, 09, 11, 15, 30, 44, 47, 48, 57
12, 21, 22, 27, 38, 47, 62, 66, 6902,11,12,18,40
02,11,12,22,35
02,11,14,16,40
02,09,14,18,40
02,11,14,22,30
02,09,14,22,35
02,11,15,16,35
02,11,15,18,30
02,09,15,18,35
03,11,12,18,35
03,11,14,16,35
03,11,14,18,30
03,09,14,18,3507,09,31,53
04,20,40,57
14,29,36,57
16,18,30,65
04,19,38,48
05,20,22,56
15,34,48,58
45,48,49,74
04,15,20,25
04,25,32,4204,19,48
14,29,57
03,14,15
20,37,74
28,37,74
19,46,67
15,16,60
15,16,40
22,31,60
20,37,74


powodzenia
2017-10-23 (13:08)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3412

13311
wpis nr 1 118 081

Wyniki Multi z 22

06,11,20,30,33,44,74 ............. 1/7 ..........
04,06,30,44,50,51,74 ............. 0/7 ..........
08,20,22,27,47,56,76 ............. 0/7 ..........
04,06,44,50,51,74,77 ............. 0/7 ..........
17,22,27,39,43,47,69 ............. 0/7 ..........
17,19,22,23,43,47,63 ............. 0/7 ..........
Test Multi

14,20,22,27,37,38,47,62,69 ....... 1/9 ..........
14,20,25,37,38,39,47,61,72 ....... 2/9 ..........
22,27,37,38,48,63,66,76,80 ....... 2/9 ..........
03,22,27,37,38,62,66,77,80 ....... 2/9 ..........
02,09,11,15,30,44,47,48,57 ....... 2/9 ..........
12,21,22,27,38,47,62,66,69 ....... 2/9 ..........02,11,12,18,40 ................... 3/5 .......... 4 zł
02,11,12,22,35 ................... 2/5 ..........
02,11,14,16,40 ................... 1/5 ..........
02,09,14,18,40 ................... 1/5 ..........
02,11,14,22,30 ................... 1/5 ..........
02,09,14,22,35 ................... 0/5 ..........
02,11,15,16,35 ................... 2/5 ..........
02,11,15,18,30 ................... 3/5 .......... 4 zł
02,09,15,18,35 ................... 2/5 ..........
03,11,12,18,35 ................... 3/5 .......... 4 zł
03,11,14,16,35 ................... 1/5 ..........
03,11,14,18,30 ................... 2/5 ..........
03,09,14,18,35 ................... 1/5 ..........07,09,31,53 ...................... 1/4 ..........
04,20,40,57 ...................... 0/4 ..........
14,29,36,57 ...................... 1/4 ..........
16,18,30,65 ...................... 1/4 ..........
04,19,38,48 ...................... 1/4 ..........
05,20,22,56 ...................... 0/4 ..........
15,34,48,58 ...................... 2/4 .......... 2 zł
45,48,49,74 ...................... 1/4 ..........
04,15,20,25 ...................... 2/4 .......... 2 zł
04,25,32,42 ...................... 2/4 PLUS ..... 16 zł04,19,48 ......................... 0/3 ..........
14,29,57 ......................... 1/3 ..........
03,14,15 ......................... 1/3 ..........
20,37,74 ......................... 0/3 ..........
28,37,74 ......................... 0/3 ..........
19,46,67 ......................... 1/3 ..........
15,16,60 ......................... 2/3 .......... 2 zł
15,16,40 ......................... 1/3 ..........
22,31,60 ......................... 1/3 ..........
20,37,74 .......................... 0/3 ..........


---------------------------------------------------------------------------------


Z małymi poprawkami robię powtórkę

Typy Multi na 14

10, 15, 25, 38, 48, 66, 80
03, 06, 09, 11, 30, 33, 48
06, 11, 20, 30, 33, 44, 74
04, 06, 30, 44, 50, 51, 74
08, 20, 22, 27, 47, 56, 76
04, 06, 44, 50, 51, 74, 77
17, 22, 27, 39, 43, 47, 69
17, 19, 22, 23, 43, 47, 63

Test Multi

07, 14, 20, 25, 38, 47, 63, 78, 80
14, 20, 22, 27, 37, 38, 47, 62, 69
14, 20, 25, 37, 38, 39, 47, 61, 72
22, 27, 37, 38, 48, 63, 66, 76, 80
03, 22, 27, 37, 38, 62, 66, 77, 80
02, 09, 11, 15, 30, 44, 47, 48, 57
12, 21, 22, 27, 38, 47, 62, 66, 6902,11,12,18,40
02,11,12,22,35
02,11,14,16,40
02,09,14,18,40
02,11,14,22,30
02,09,14,22,35
02,11,15,16,35
02,11,15,18,30
02,09,15,18,35
03,11,12,18,35
03,11,14,16,35
03,11,14,18,30
03,09,14,18,3507,09,31,53
04,20,40,57
14,29,36,57
16,18,30,65
04,19,38,48
05,20,22,56
15,34,48,58
45,48,49,74
04,15,20,25
04,25,32,4204,19,48
14,29,57
03,14,15
20,37,74
28,37,74
19,46,67
15,16,60
15,16,40
22,31,60
20,37,74


powodzenia
2017-10-23 (20:41)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3412

13311
wpis nr 1 118 208

Wyniki Multi z 14

10,15,25,38,48,66,80 ............. 2/7 ..........
03,06,09,11,30,33,48 ............. 1/7 ..........
06,11,20,30,33,44,74 ............. 1/7 ..........
04,06,30,44,50,51,74 ............. 4/7 .......... 4 zł
08,20,22,27,47,56,76 ............. 2/7 PLUS ..... 8 zł
04,06,44,50,51,74,77 ............. 4/7 .......... 4 zł
17,22,27,39,43,47,69 ............. 4/7 PLUS ..... 14 zł
17,19,22,23,43,47,63 ............. 2/7 ..........
Test Multi

07,14,20,25,38,47,63,78,80 ....... 1/9 ..........
14,20,22,27,37,38,47,62,69 ....... 4/9 PLUS ..... 6 zł
14,20,25,37,38,39,47,61,72 ....... 3/9 ..........
22,27,37,38,48,63,66,76,80 ....... 3/9 PLUS ..... 4 zł
03,22,27,37,38,62,66,77,80 ....... 3/9 PLUS ..... 4 zł
02,09,11,15,30,44,47,48,57 ....... 3/9 ..........
12,21,22,27,38,47,62,66,69 ....... 4/9 PLUS ..... 6 zł02,11,12,18,40 ................... 2/5 ..........
02,11,12,22,35 ................... 3/5 .......... 4 zł
02,11,14,16,40 ................... 2/5 ..........
02,09,14,18,40 ................... 2/5 ..........
02,11,14,22,30 ................... 2/5 ..........
02,09,14,22,35 ................... 3/5 .......... 4 zł
02,11,15,16,35 ................... 3/5 .......... 4 zł
02,11,15,18,30 ................... 2/5 ..........
02,09,15,18,35 ................... 3/5 .......... 4 zł
03,11,12,18,35 ................... 1/5 ..........
03,11,14,16,35 ................... 1/5 ..........
03,11,14,18,30 ................... 0/5 ..........
03,09,14,18,35 ................... 1/5 ..........07,09,31,53 ...................... 0/4 ..........
04,20,40,57 ...................... 3/4 .......... 8 zł
14,29,36,57 ...................... 1/4 ..........
16,18,30,65 ...................... 0/4 ..........
04,19,38,48 ...................... 2/4 .......... 2 zł
05,20,22,56 ...................... 1/4 ..........
15,34,48,58 ...................... 1/4 ..........
45,48,49,74 ...................... 0/4 ..........
04,15,20,25 ...................... 2/4 .......... 2 zł
04,25,32,42 ...................... 1/4 ..........04,19,48 ......................... 1/3 ..........
14,29,57 ......................... 1/3 ..........
03,14,15 ......................... 1/3 ..........
20,37,74 ......................... 0/3 ..........
28,37,74 ......................... 0/3 ..........
19,46,67 ......................... 1/3 ..........
15,16,60 ......................... 1/3 ..........
15,16,40 ......................... 2/3 .......... 2 zł
22,31,60 ......................... 1/3 ..........
20,37,74 .......................... 0/3 ..........


----------------------------------------------------------------------------------------Typy Multi na 22

08, 27, 56, 64, 70, 73, 78
08, 20, 22, 27, 47, 56, 76
10, 15, 25, 38, 48, 66, 80
06, 11, 20, 25, 33, 44, 77
21, 22, 38, 47, 59, 61, 69
Test Multi

02, 11, 17, 24, 53, 62, 64, 73, 74
20, 22, 27, 37, 38, 47, 60, 62, 69
21, 22, 27, 38, 47, 59, 62, 66, 69
02, 19, 22, 38, 50, 63, 66, 69, 77
03, 22, 27, 37, 38, 62, 66, 77, 80Test Mini Lotka 3x10

01, 04, 08, 11, 12, 13, 21, 23, 26, 27
08, 10, 12, 14, 15, 18, 24, 40, 41, 42
02, 04, 05, 15, 20, 25, 27, 33, 37, 42


powodzenia
| Dodaj wpis w tym temacie | Spis tematów | Wyniki lottoStrona: 1 2 ... 117 118
Wyślij prywatną wiadomość do admina

Statystyka forum:    
Piszących osób w ostatnich 30 dniach: 206 Ilość tematów: 3780 Ilość odsłon tematów: 47076213 Ilość wypowiedzi: 1101662