Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 127 128
Wyślij prywatną wiadomość do admina

TEST Multi


2018-01-19 (11:04)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3785

13311
wpis nr 1 140 246

Wyniki Multi z 22

01,13,16,23,28,43,58 ............. 2/7 ..........
04,07,17,38,40,61,77 ............. 2/7 ..........
04,13,23,32,52,57,76 ............. 0/7 ..........
10,25,31,43,54,61,74 ............. 5/7 .......... 20 zł
15,34,53,55,64,65,73 ............. 2/7 ..........Test Multi

01,25,27,54,57,71,78 ............. 3/7 .......... 2 zł
04,08,14,25,40,65,77 ............. 3/7 .......... 2 zł
25,27,30,48,64,77,80 ............. 2/7 ..........
05,08,12,31,43,58,78 ............. 2/7 ..........
04,09,14,20,25,27,30 ............. 2/7 ..........
04,14,20,21,25,27,34 ............. 3/7 .......... 2 zł
27,30,31,51,59,76,77 .............. 1/7 ..........


---------------------------------------------------------------------------------------


Typy Multi na 14

01, 11, 25, 31, 54, 67, 76
16, 25, 31, 37, 54, 67, 74
10, 25, 31, 43, 54, 61, 74
04, 12, 16, 35, 40, 70, 73
04, 07, 17, 38, 40, 61, 77
15, 34, 53, 55, 64, 65, 73
Test Multi

01, 21, 25, 37, 54, 71, 76
01, 25, 54, 57, 71, 76, 78
19, 20, 22, 25, 26, 47, 55
04, 08, 14, 25, 40, 65, 77
07, 25, 31, 54, 59, 61, 74
03, 36, 38, 50, 61, 65, 68
27, 30, 31, 51, 59, 76, 77
36, 38, 61, 65, 68, 74, 76


powodzenia

2018-01-19 (18:10)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3785

13311
wpis nr 1 140 353

Wyniki Multi z 14

01,11,25,31,54,67,76 ............. 2/7 ..........
16,25,31,37,54,67,74 ............. 0/7 ..........
10,25,31,43,54,61,74 ............. 0/7 ..........
04,12,16,35,40,70,73 ............. 3/7 .......... 2 zł
04,07,17,38,40,61,77 ............. 0/7 ..........Test Multi

15,34,53,55,64,65,73 ............. 3/7 .......... 2 zł
01,21,25,37,54,71,76 ............. 2/7 ..........
01,25,54,57,71,76,78 ............. 2/7 ..........
19,20,22,25,26,47,55 ............. 1/7 ..........
04,08,14,25,40,65,77 ............. 0/7 ..........
07,25,31,54,59,61,74 ............. 0/7 ..........
03,36,38,50,61,65,68 ............. 0/7 ..........
27,30,31,51,59,76,77 ............. 1/7 ..........
36,38,61,65,68,74,76 .............. 0/7 ..........


---------------------------------------------------------------------------------------


Typy Multi na 22

03, 25, 31, 43, 54, 61, 74
10, 25, 31, 43, 54, 61, 74
02, 05, 16, 28, 58, 60, 62
04, 07, 17, 38, 40, 61, 77
15, 34, 53, 55, 64, 65, 73
10, 21, 25, 26, 27, 41, 47
Test Multi

01, 25, 37, 54, 57, 71, 78
10, 25, 31, 50, 54, 57, 71
16, 17, 31, 33, 45, 62, 71
23, 30, 31, 34, 73, 78, 79
07, 25, 31, 54, 59, 61, 74
03, 36, 38, 50, 61, 65, 68
27, 30, 31, 51, 59, 76, 77
36, 38, 61, 65, 68, 74, 7604, 19, 48
14, 29, 57
20, 37, 70
28, 37, 74
03, 14, 15
15, 16, 60
20, 37, 74
27, 40, 70
04, 47, 77
19, 46, 6707, 09, 31, 53
04, 19, 38, 48
04, 20, 40, 57
04, 25, 32, 42
05, 20, 22, 56
16, 18, 30, 65
05, 11, 56, 74
14, 29, 36, 57
15, 19, 68, 72
15, 34, 48, 68Test Mini Lotka

03, 05, 08, 12, 15, 17, 23, 36, 37, 39
01, 03, 08, 19, 21, 28, 29, 31, 34, 35
06, 10, 11, 13, 17, 28, 30, 33, 37, 39


powodzenia

2018-01-20 (11:38)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3785

13311
wpis nr 1 140 512

Wyniki Multi z 22

03,25,31,43,54,61,74 ............. 2/7 ..........
10,25,31,43,54,61,74 ............. 2/7 ..........
02,05,16,28,58,60,62 ............. 3/7 .......... 2 zł
04,07,17,38,40,61,77 ............. 2/7 ..........
15,34,53,55,64,65,73 ............. 0/7 ..........
10,21,25,26,27,41,47 ............. 1/7 ..........
Test Multi

01,25,37,54,57,71,78 ............. 1/7 ..........
10,25,31,50,54,57,71 ............. 2/7 ..........
16,17,31,33,45,62,71 ............. 2/7 ..........
23,30,31,34,73,78,79 ............. 3/7 PLUS ..... 8 zł
07,25,31,54,59,61,74 ............. 2/7 ..........
03,36,38,50,61,65,68 ............. 0/7 ..........
27,30,31,51,59,76,77 ............. 2/7 PLUS ..... 8 zł
36,38,61,65,68,74,76 ............. 1/7 ..........04,19,48 ......................... 2/3 .......... 2 zł
14,29,57 ......................... 2/3 .......... 2 zł
20,37,70 ......................... 1/3 ..........
28,37,74 ......................... 1/3 ..........
03,14,15 ......................... 1/3 ..........
15,16,60 ......................... 1/3 ..........
20,37,74 ......................... 2/3 .......... 2 zł
27,40,70 ......................... 1/3 ..........
04,47,77 ......................... 2/3 .......... 2 zł
19,46,67 ......................... 1/3 ..........07,09,31,53 ...................... 1/4 ..........
04,19,38,48 ...................... 2/4 .......... 2 zł
04,20,40,57 ...................... 4/4 .......... 84 zł
04,25,32,42 ...................... 1/4 ..........
05,20,22,56 ...................... 2/4 .......... 2 zł
16,18,30,65 ...................... 1/4 PLUS ..... 16 zł
05,11,56,74 ...................... 1/4 ..........
14,29,36,57 ...................... 2/4 .......... 2 zł
15,19,68,72 ...................... 0/4 ..........
15,34,48,68 ....................... 1/4 ..........Test Mini Lotka

03,05,08,12,15,17,23,36,37,39 ... 0/10 ..........
01,03,08,19,21,28,29,31,34,35 ... 3/10 .......... 464 zł
06,10,11,13,17,28,30,33,37,39 .... 2/10 ..........------------------------------------------------------------------------------------------


Typy Multi na 14

02, 10, 25, 31, 43, 61, 74
03, 25, 31, 43, 54, 61, 74
05, 15, 17, 21, 38, 65, 76
23, 31, 32, 46, 48, 62, 79
15, 34, 53, 55, 64, 65, 73
Test Multi

05, 33, 42, 48, 58, 78, 79
01, 25, 37, 54, 57, 71, 78
10, 25, 31, 50, 54, 57, 71
04, 08, 14, 25, 40, 65, 77
07, 25, 31, 54, 59, 61, 74
03, 36, 38, 50, 61, 65, 68
27, 30, 31, 51, 59, 76, 77
36, 38, 61, 65, 68, 74, 76powodzenia
2018-01-20 (21:37)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3785

13311
wpis nr 1 140 663

Wyniki Multi z 14

02,10,25,31,43,61,74 ............. 1/7 ..........
03,25,31,43,54,61,74 ............. 3/7 PLUS ..... 8 zł
05,15,17,21,38,65,76 ............. 3/7 .......... 2 zł
23,31,32,46,48,62,79 ............. 2/7 ..........
15,34,53,55,64,65,73 ............. 1/7 ..........Test Multi

05,33,42,48,58,78,79 ............. 2/7 ..........
01,25,37,54,57,71,78 ............. 2/7 PLUS ..... 8 zł
10,25,31,50,54,57,71 ............. 2/7 PLUS ..... 8 zł
04,08,14,25,40,65,77 ............. 2/7 ..........
07,25,31,54,59,61,74 ............. 3/7 PLUS ..... 8 zł
03,36,38,50,61,65,68 ............. 1/7 ..........
27,30,31,51,59,76,77 ............. 2/7 ..........
36,38,61,65,68,74,76 .............. 0/7 ..........


--------------------------------------------------------------------------------------------------Typy Multi na 22

02, 10, 25, 31, 43, 61, 74
03, 25, 31, 43, 54, 61, 74
05, 15, 17, 21, 38, 65, 76
23, 31, 32, 46, 48, 62, 79
15, 34, 53, 55, 64, 65, 73
Test Multi

05, 33, 42, 48, 58, 78, 79
01, 25, 37, 54, 57, 71, 78
10, 25, 31, 50, 54, 57, 71
04, 08, 14, 25, 40, 65, 77
07, 25, 31, 54, 59, 61, 74
03, 36, 38, 50, 61, 65, 68
27, 30, 31, 51, 59, 76, 77
36, 38, 61, 65, 68, 74, 76Test Mini Lotka

01, 08, 12, 19, 24, 28, 29, 31, 33, 34
01, 03, 08, 19, 21, 28, 29, 31, 34, 35
06, 10, 11, 13, 17, 28, 30, 33, 37, 39


powodzenia
2018-01-21 (10:29)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3785

13311
wpis nr 1 140 727

Wyniki Multi z 22

02,10,25,31,43,61,74 ............. 5/7 PLUS ..... 70 zł
03,25,31,43,54,61,74 ............. 3/7 PLUS ..... 8 zł
05,15,17,21,38,65,76 ............. 3/7 .......... 2 zł
23,31,32,46,48,62,79 ............. 1/7 PLUS ..... 14 zł
15,34,53,55,64,65,73 ............. 5/7 .......... 20 złTest Multi

05,33,42,48,58,78,79 ............. 2/7 ..........
01,25,37,54,57,71,78 ............. 1/7 ..........
10,25,31,50,54,57,71 ............. 3/7 PLUS ..... 8 zł
04,08,14,25,40,65,77 ............. 2/7 ..........
07,25,31,54,59,61,74 ............. 2/7 PLUS ..... 8 zł
03,36,38,50,61,65,68 ............. 2/7 ..........
27,30,31,51,59,76,77 ............. 3/7 PLUS ..... 8 zł
36,38,61,65,68,74,76 .............. 3/7 .......... 2 zł


------------------------------------------------------------------------------------------Typy Multi na 14

04, 10, 21, 25, 31, 33, 47
04, 07, 17, 38, 40, 61, 77
15, 18, 34, 53, 55, 64, 65
15, 34, 53, 55, 64, 65, 73
01, 10, 25, 37, 54, 57, 78
Test Multi

01, 25, 37, 54, 57, 71, 78
10, 25, 31, 50, 54, 57, 71
06, 13, 19, 31, 54, 58, 62
07, 25, 31, 54, 59, 61, 74
04, 08, 19, 20, 22, 47, 48
15, 17, 21, 53, 61, 65, 68


powodzenia2018-01-21 (19:16)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3785

13311
wpis nr 1 140 886

04,10,21,25,31,33,47 ............. 2/7 ..........
04,07,17,38,40,61,77 ............. 2/7 ..........
15,18,34,53,55,64,65 ............. 2/7 ..........
15,34,53,55,64,65,73 ............. 2/7 ..........
01,10,25,37,54,57,78 ............. 1/7 ..........Test Multi

01,25,37,54,57,71,78 ............. 1/7 ..........
10,25,31,50,54,57,71 ............. 1/7 ..........
06,13,19,31,54,58,62 ............. 3/7 .......... 2 zł
07,25,31,54,59,61,74 ............. 2/7 ..........
04,08,19,20,22,47,48 ............. 2/7 ..........
15,17,21,53,61,65,68 .............. 3/7 .......... 2 zł-0-----------------------------------------------------------------------------------------Typy Multi na 22

01, 16, 28, 43, 45, 54, 80
04, 13, 30, 32, 46, 47, 52
15, 34, 53, 55, 64, 65, 73
03, 15, 17, 18, 20, 23, 34
15, 18, 34, 53, 55, 64, 65
Test Multi

04, 09, 10, 31, 47, 57, 74
25, 31, 48, 54, 58, 71, 74
03, 10, 31, 45, 58, 62, 71
04, 14, 15, 31, 54, 58, 74
07, 25, 31, 54, 59, 61, 74
02, 12, 15, 17, 34, 55, 63
02, 15, 17, 34, 61, 65, 76
15, 17, 21, 34, 65, 68, 76Test Mini Lotka

03, 04, 06, 11, 16, 23, 29, 34, 39, 40
03, 08, 13, 14, 16, 17, 32, 38, 39, 42
06, 10, 11, 13, 17, 28, 30, 33, 37, 39


powodzenia
2018-01-22 (10:19)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3785

13311
wpis nr 1 141 020

Wyniki Multi z 22

01,16,28,43,45,54,80 ............. 2/7 ..........
04,13,30,32,46,47,52 ............. 2/7 ..........
15,34,53,55,64,65,73 ............. 1/7 ..........
03,15,17,18,20,23,34 ............. 2/7 ..........
15,18,34,53,55,64,65 ............. 2/7 ..........Test Multi

04,09,10,31,47,57,74 ............. 1/7 ..........
25,31,48,54,58,71,74 ............. 2/7 ..........
03,10,31,45,58,62,71 ............. 3/7 .......... 2 zł
04,14,15,31,54,58,74 ............. 2/7 ..........
07,25,31,54,59,61,74 ............. 3/7 .......... 2 zł
02,12,15,17,34,55,63 ............. 0/7 ..........
02,15,17,34,61,65,76 ............. 0/7 ..........
15,17,21,34,65,68,76 .............. 0/7 ..........Test Mini Lotka

03,04,06,11,16,23,29,34,39,40 ... 0/10 ..........
03,08,13,14,16,17,32,38,39,42 ... 1/10 ..........
06,10,11,13,17,28,30,33,37,39 .... 3/10 .......... 374 zł


-----------------------------------------------------------------------------------------Typy Multi na 14

04, 13, 24, 30, 32, 46, 55
01, 16, 28, 43, 45, 54, 80
04, 13, 30, 32, 46, 47, 52
15, 34, 53, 55, 64, 65, 73
03, 15, 17, 18, 20, 23, 34
15, 18, 34, 53, 55, 64, 65
Test Multi

04, 09, 10, 31, 47, 57, 74
25, 31, 48, 54, 58, 71, 74
03, 10, 31, 45, 58, 62, 71
04, 14, 15, 31, 54, 58, 74
07, 25, 31, 54, 59, 61, 74
02, 12, 15, 17, 34, 55, 63
02, 15, 17, 34, 61, 65, 76
15, 17, 21, 34, 65, 68, 7604, 19, 48
14, 29, 57
20, 37, 70
28, 37, 74
03, 14, 15
15, 16, 60
20, 37, 74
27, 40, 70
04, 47, 77
19, 46, 6707, 09, 31, 53
04, 19, 38, 48
04, 20, 40, 57
04, 25, 32, 42
05, 20, 22, 56
16, 18, 30, 65
05, 11, 56, 74
14, 29, 36, 57
15, 19, 68, 72
15, 34, 48, 6802,11,12,18,40
02,11,12,22,35
02,11,14,16,40
02,09,14,18,40
02,11,14,22,30
02,09,14,22,35
02,11,15,16,35
02,11,15,18,30
02,09,15,18,35
03,11,12,18,35
03,11,14,16,35
03,11,14,18,30
03,09,14,18,35


powodzenia

--- wpis edytowano 2018-01-22 10:20 ---

2018-01-22 (18:07)

statuszbiral
Data rejestracji: 2012-01-06
Ilość postów: 3785

13311
wpis nr 1 141 178

Wyniki Multi z 14

04,13,24,30,32,46,55 ............. 1/7 ..........
01,16,28,43,45,54,80 ............. 1/7 ..........
04,13,30,32,46,47,52 ............. 2/7 ..........
15,34,53,55,64,65,73 ............. 2/7 ..........
03,15,17,18,20,23,34 ............. 2/7 ..........
15,18,34,53,55,64,65 ............. 2/7 ..........
Test Multi

04,09,10,31,47,57,74 ............. 1/7 PLUS ..... 14 zł
25,31,48,54,58,71,74 ............. 0/7 ..........
03,10,31,45,58,62,71 ............. 1/7 ..........
04,14,15,31,54,58,74 ............. 0/7 ..........
07,25,31,54,59,61,74 ............. 1/7 ..........
02,12,15,17,34,55,63 ............. 1/7 ..........
02,15,17,34,61,65,76 ............. 2/7 ..........
15,17,21,34,65,68,76 ............. 1/7 ..........04,19,48 ......................... 0/3 ..........
14,29,57 ......................... 2/3 PLUS ..... 28 zł
20,37,70 ......................... 1/3 ..........
28,37,74 ......................... 2/3 .......... 2 zł
03,14,15 ......................... 1/3 ..........
15,16,60 ......................... 0/3 ..........
20,37,74 ......................... 1/3 ..........
27,40,70 ......................... 2/3 .......... 2 zł
04,47,77 ......................... 0/3 ..........
19,46,67 ......................... 0/3 ..........07,09,31,53 ...................... 1/4 ..........
04,19,38,48 ...................... 0/4 ..........
04,20,40,57 ...................... 2/4 PLUS ..... 16 zł
04,25,32,42 ...................... 0/4 ..........
05,20,22,56 ...................... 2/4 .......... 2 zł
16,18,30,65 ...................... 1/4 ..........
05,11,56,74 ...................... 2/4 .......... 2 zł
14,29,36,57 ...................... 2/4 PLUS ..... 16 zł
15,19,68,72 ...................... 1/4 ..........
15,34,48,68 ...................... 1/4 ..........02,11,12,18,40 ................... 1/5 ..........
02,11,12,22,35 ................... 0/5 ..........
02,11,14,16,40 ................... 1/5 ..........
02,09,14,18,40 ................... 1/5 ..........
02,11,14,22,30 ................... 1/5 ..........
02,09,14,22,35 ................... 0/5 ..........
02,11,15,16,35 ................... 0/5 ..........
02,11,15,18,30 ................... 1/5 ..........
02,09,15,18,35 ................... 0/5 ..........
03,11,12,18,35 ................... 1/5 ..........
03,11,14,16,35 ................... 1/5 ..........
03,11,14,18,30 ................... 2/5 ..........
03,09,14,18,35 .................


--------------------------------------------------------------------------------------------Typy Multi na 22

04, 09, 18, 20, 22, 47, 74
15, 18, 34, 53, 55, 64, 65
15, 34, 53, 55, 64, 65, 73
12, 15, 22, 35, 45, 58, 73
12, 22, 35, 45, 58, 62, 73
01, 25, 54, 57, 71, 76, 78
Test Multi

02, 04, 09, 23, 32, 46, 57
04, 14, 25, 27, 30, 56, 65
04, 07, 14, 15, 16, 31, 54
04, 14, 15, 31, 54, 58, 74
07, 25, 31, 54, 59, 61, 74
03, 10, 25, 27, 64, 74, 77
14, 21, 25, 37, 47, 65, 77Test Mini Lotka

03, 07, 13, 14, 15, 17, 24, 32, 33, 42
03, 08, 13, 14, 16, 17, 32, 38, 39, 42
06, 10, 11, 13, 17, 28, 30, 33, 37, 39


powodzenia
| Dodaj wpis w tym temacie | Spis tematów | Wyniki lottoStrona: 1 2 ... 127 128
Wyślij prywatną wiadomość do admina

Statystyka forum:    
Piszących osób w ostatnich 30 dniach: 213 Ilość tematów: 3813 Ilość odsłon tematów: 48464616 Ilość wypowiedzi: 1124503